Tallers i seus 2018

Taller 1: Fem Kahoot! per aprendre jugant

CPEE Sant Jordi. Jesús

Descripció: El taller es desenvoluparà en dues parts: 1a. explicació inicial de l’eina Kahoot! (funcionament de l’eina, característiques principals, potencialitats i disseny de les activitats) i 2a. creació d’activitats Kahoot! sobre diferents àrees de contingut, tenint en compte l’ús d’imatges i vídeos creative commons. Es realitzaran en petit grup d’interessos o bé individualment.

És necessari portar el propi PC amb connexió wi-fi, ja que el centre no disposa de sala d’informàtica.

Data: Dijous, 28 de juny de 2018, de 9:00 – 14:00.


Taller 2: Creació de materials per a dur a terme una Escape Room amb materials digitals

Institut Narcís Oller. Valls

Descripció: Objectius:

  • Crear materials amb eines digitals que es puguin incloure en una gimcana tipus Escape Room (treball cooperatiu i interdisciplinar) o en activitats multidisciplinars similars com les que duem a terme a l’Institut (Vilaniuada – world mobile city project).
  • Conèixer eines i recursos per a crear i compartir materials digitals o consolidar-ne el seu ús (millora de la competència digital del professorat).
  • Participar en dinàmiques de grup i cohesió del professorat.

Tots els materials es posaran a disposició del professorat en una pàgina creada per al materials del taller en el nostre Espai TAC: http://www.institutnarcisoller.org/espaitac/
Els materials es podran utilitzar de manera conjunta seguint un fil conductor o de manera aïllada en activitats puntuals que el professorat vulgui dur a terme al llarg del curs organitzats en àrees temàtiques/especialitats.
La tipologia de materials variarà en funció de la creativitat dels participants al taller i la seva facilitat amb l’ús de les eines TIC.

Data: Dijous, 28 de juny de 2018, de 9:00 – 18:00.


Taller 3: Targetes reptes robots Edison

Escola Pereanton. Granollers

Descripció: Serà un taller on, si cal, hi haurà una petita introducció sobre el funcionament dels robots Edison. Després es farà una pluja d’idees sobre quins reptes podem crear i finalment treballarem en parella o petit grup elaborant el material seguint unes plantilles.

Data: Dimecres, 27 de juny de 2018, de 9:00 – 14:00.


Taller 4: Stop-motion

Escola Agnès Armengol. Sabadell

Descripció: Elaboració de diferents animacions que puguin ser útils a l’aula ( contes, endevinalles, enigmes, problemes matemàtics, fenòmens fantàstics …)
En funció del nombre de participants, interessos i temps del taller es realitzaran una major o menor nombre d’animacions.

Data: Dimarts, 26 de juny de 2018, de 9:00 – 14:00.


Taller 5: Racons digitals: Kahoot, Moodle, Prezi i Formularis Google

Institut Arraona. Sabadell

Descripció: La jornada s’organitzarà en dues parts, una primera en la qual revisarem els coneixements previs dels participants. La segona part consistirà en l’elaboració dels materials digitals de les diferents matèries i eines TIC. L’objectiu és explorar, descobrir i conèixer les eines que fem servir al centre

Data: Dilluns, 25 de juny de 2018 de 9:00-14:00.


Taller 6: Digitalitzem

Institut Abat Oliba. Ripoll

Descripció: Utilització de software informàtic per donar format digital al material que hem creat durant el curs 2017-2018 i que ara tenim en format paper. Material d’elaboració pròpia. Gramàtica, vocabulari, comprensió de text en llengua anglesa a partir de pel·lícules de temàtica diversa a 1r i 2n de batxillerat.

Data: Dimarts, 26 de juny de 2018, de 8:00 – 15:00.


Taller 7: Observant, construint i interpretant obres rellevants de la Història de l’Art

Institut Jaume I. Salou

Descripció: Per tal d’observar i comprendre obres d’especial rellevància dins de la Història de l’Art, la proposta és “entrar” dins algunes de les grans pintures de la humanitat per entendre les formes i els continguts. La clau és l’experiència participativa i significativa. Els docents del taller pensaran com realitzar materials digitals de rigor científic i valor creatiu per emprendre aquesta tasca a l’aula i tractaran de fer-los donant les indicacions a seguir (graella d’activitats) en el treball a classe. A més, es proposarà el joc com una eina d’aprenentatge amb reinterpretacions dels grans artistes de les grans obres del passat (Van Gogh-Millet, Picasso-Cézanne, Bacon-Velázquez, per exemple). En funció del número de participants es durà a terme una dinàmica de treball en parelles o en grups petits per finalment entre tots plantejarem com portar a terme els materials, tot i que els formadors tenen les seves pròpies propostes. L’objectiu és crear materials digitals que donin una visió global dels canvis i les continuïtats de les arts alhora que permetin gaudir del detall de la visió particular.

Data: Dimecres, 27 de juny de 2018, de 9.00 a 14.00 h.