Presentació

Els tallers de creació de materials consisteixen en l’elaboració de materials digitals a partir de la trobada en un centre educatiu d’una persona dinamitzadora amb professorat del centre, de la zona o del territori. Els tallers es realitzen en els centres educatius durant un dia de la darrera setmana del mes de juny o la primera de juliol.

Per poder organitzar un taller només us cal una idea, posar a disposició el vostre centre educatiu per fer el taller, una (o dues) data entre el 25 de juny al 5 de juliol de 2019 i un grup de gent que s’hi vulgui implicar.

Recollirem les propostes de tallers i les transformarem en una activitat formativa a la qual es podran inscriure les persones que vulguin participar, tant professionals del vostre centre com de la vostra zona. Les propostes de tallers podeu fer-les entre el 15 de maig al 3 de juny de 2019. Els tallers han de tenir una durada de 5 o 10 hores que seran reconegudes com a formació del Departament d’Educació.

Els materials creats en el taller es compartiran en aquest mateix web i seran posats a disposició de tota la comunitat educativa.

Aquests tallers estan especialment adreçats als mestres d’infantil i primària i al professorat de secundària, però també estan oberts a altres professionals interessats en la temàtica.