Materials 2018

Taller 1: Fem Kahoot! per aprendre jugant

CPEE Sant Jordi (Jesús. Tortosa)
Responsables: Catalina García

Materials creats:
Materials digitals: https://docs.google.com/document/d/1GpCpPtvJm3Z74uOpaNS9_XCiur8mn8bJzHmxNLGN4xQ/edit?ts=5b3f17e4


Taller 2: Creació de materials per a dur a terme una Escape Room amb materials digitals

Institut Narcís Oller (Valls)
Responsables: Anna Casamitjana, Jaume Bartolí i Montse López

Materials creats:
Materials digitals: http://www.institutnarcisoller.org/espaitac/?page_id=2144#Materials_Creats

Full de càlcul: https://docs.google.com/spreadsheets/d/172cjoxlazzZR5byYhT_YEQkvc-qnxzspKOevVaN36Gw/edit#gid=1823169644&range=B2:J2


Taller 3: Targetes reptes robots Edison

Escola Pereanton (Granollers)
Responsables: Carles Ceacero

Materials creats:
Materials digitals: https://drive.google.com/drive/folders/1Chl_wKfK6cWqNJtT7yg4SC3rm8AlUCwM?usp=sharing


Taller 4: Stop-motion

Escola Agnès Armengol (Sabadell)
Responsables: Pedro Antonio Fábrega

Materials creats:
Materials digitals: http://blocs.xtec.cat/pfabreg3/tacremat-taller-de-creacio-de-materials/taller-de-creacio-de-materials-2018-stop-motion/


Taller 5: Racons digitals: Kahoot, Moodle, Prezi i Formularis Google

Institut Arraona (Sabadell)
Responsables: David Briones, Elisabet Hinojo i Isabel Ripollès

Materials creats:
Materials digitals: https://drive.google.com/open?id=10N7rkSPmZXB1QWIs_CtcVYpNGOAWIOBk

Enllaços web: https://docs.google.com/document/d/11-ozJvp5XQV_fQywl2KfWb9lc-XD74YorD-3hEHX2HA/edit


Taller 7: Observant, construint i interpretant obres rellevants de la Història de l’Art

Institut Jaume I (Salou)
Responsables: Esther Lozano i Enric Rabassa

Materials creats:
Materials digitals: https://www.thinglink.com/scene/1068845110583623683