Explicació projecte final

He escollit una de propostes que he treballat a I4 que és “Els nostres noms”. On un dels principals objectius d’aprenentatge, és reconèixer i relacionar el nom amb els companys i companyes a final de curs.

El perfil de l’alumnat de l’escola destacava per les poca varietat d’experiències que deriven a un llenguatge oral escàs de la majoria (aspecte va ser molt treballat a I3) i poca destresa en la psicomotricitat fina que fa que hi hagi forces infants amb dificultats per realitzar traços.

Per això he pensat que introduir aquí els recursos digital pot ser molt enriquidor. Sobretot perquè a aquells alumnes que poden tenir més dificultats a l’hora d’agafar el llapis i escriure el seu nom o dels altres puguin produir més fàcilment el seu nom Amb la tauleta.  Amb la tauleta els infants poden començar a elaborar el seu nom sense tenir en compte la part motriu i gestual de la mà a l’hora d’escriure.

Les activitats les he presentat amb l’exemple d’alguns infants.

Objectius:

 • Relacionar el nom amb la imatge dels companys
 • Escriure el seu nom
 • Iniciar-se en l’ús d’eines digitals
 • Compartir amb les famílies les tasques de l’aula
 • Compartir amb els companys aficions

Continguts:

 • Utilització́ d’instruments tecnològics i del llenguatge audiovisual com a mitjà de comunicació́
 • Ús d’estratègies per aproximar-se a la lectura, com son ara identificació́ de paraules significatives
 • Utilització́ d’instruments tecnològics en els processos creatius per al treball amb la fotografia i l’ordinador a través dels programes oberts d’edició́ de textos.

Competències:

 • Aprendre amb els altres i per mitjà d’ells, gaudir de la relació i integrar-se en el grup tot establint relacions afectives positives amb actituds d’empatia i col·laboració, intentant resoldre conflictes de manera pacífica.
 • Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i representació per mitjà dels llenguatges verbal, gràfic; iniciar el procés d’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura i de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Aprendre i gaudir de l’aprenentatge, pensar i crear, qüestionar-se coses, fer-les ben fetes, plantejar i acceptar la crítica i fer créixer el coneixement d’una manera com més va més estructurada.