Activitat avaluació

La darrera activitat serà d’avaluació incorporant tecnologies digitals per avaluar una activitat de l’alumnat en concret l’activitat realitzada a l’aula que copio al final de la tasca.

Activitat 8: La tecnologia digital triada és google forms que ens donarà una informació sumativa. A mesura que els infants vagin contestant el formulari, els resultats quedaran guardats al mateix document. La mestra també es pot descarregar el full de càlcul per veure’ls. A més, la docent pot accedir a l’anàlisi dels resultats veient els gràfics estadístics. Aquests resultats també serviran per poder valorar la pràctica docent. Segons els tants per cents mostrats la mestra podrà veure si cal modificar l’activitat, quins son els punts a millorar per assolir els objectius.

Els infants al acabar les sessions de racons i al cap d’un temps d’haver pogut fre les activitats a casa tindran l’enllaç al Simbaloo de la tablet al googleforms per realitzar l’autoavaluació de l’activitat. Aquest s’obrirà en el navegador google Chrome ja que s’ha fet servir una extensió d’aquest per gravar les preguntes i escoltar-les: “talk and comment”. En el google forms després d’escriure el seu nom podran clicar el play per escoltar les preguntes i respondre clicant l’opció en imatges.

Google forms avaluació