Programa 2018

8:45 – 9:15 Registre i acreditacions

9:15 – 9:30 Benvinguda i inauguració de la jornada

9:30 – 10:15 Diàleg entre l’Òscar Martínez Ciuró, edugestor cultural i la Marta Comas, Àrea d’Innovació, Programes i Formació del CEB

10:15 – 10:35 Performance

10:35 – 11:30 Cafè – Fira – Performance

11:30 – 12:45 Bloc A Experiències i tallers

12:45 – 14:00 Bloc B Experiències i tallers

14:00 – 14:15 Cloenda i perfomance