I Jornada TACART 2017

El dia 18 de març de 2017 es celebrarà la primera edició de la Jornada TACArt, dedicada a l’intercanvi d’experiències d’educació artística: visual i plàstica, música i dansa, amb l’ús de tecnologia dins el món educatiu.

La present jornada TACArt recull l’interès creixent dins la societat a l’entorn de les didàctiques que aporten noves aproximacions metodològiques a l’àmbit educatiu. En els nostres dies els processos d’ensenyament i aprenentatge han trencat els límits de les àrees i han esdevingut processos complexos on hi intervenen didàctiques que integren continguts i que donen resposta a la complexitat de l’entorn.
En aquest context i en el marc de l’educació, la jornada TACArt proposa alternatives metodològiques i recursos educatius per aproximar el fet artístic, el patrimoni i els bens culturals fent ús de les TAC.

Aquesta trobada està especialment adreçada a mestres de primària, professorat de secundària i ensenyaments artístics, essent oberta a altres professionals interessats en la temàtica.