PRESENTACIÓ

El meu punt de partida com a docent està directament relacionat amb la meva experiència com a alumne. Així, entenc que educar en bona mesura ha de ser il·lusionar, motivar i no omplir de continguts el cap dels alumnes que tenim davant. En aquest sentit, eines que afavoreixin les habilitats, l’autonomia dels alumnes, la possibilitat que aquests posin en joc el que ja saben… són necessàries.
Del curs m’interessa veure exemples de com les noves tecnologies poden ajudar a encaminar-me cap a noves maneres de fer. També, m’interessa com a espai de debat, d’intercanvi d’experiències per tal d’aprendre els uns dels altres.

Aquest bloc és un recull de les propostes que he anat fent al llarg del curs  LES TAC A L’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA A SECUNDÀRIA.

El bloc s’organitza a partir dels mòduls: Disseny i il·lustració, Fotografia, Narracions audiovisuals i Processos de l’art contemporani. Així, cada mòdul s’inicia amb una introducció i un llistat de recursos, seguit de les pàgines corresponents a les diferents tasques realitzades pel curs.