L’Edgar, membre del CNIAC, amb el President Puigdemont

El President Puigdemont va rebre, el passat dilluns 11 de novembre de 2016, al Palau de la Generalitat una delegació del Consell Nacional de la Infància i l’Adolescència de Catalunya (CNIAC), del qual en forma part l’Edgar Martínez, alumne de sisè de la nostra escola. En aquest acte, es va lliurar al president el manifest elaborat amb motiu de la celebració el proper 20 de novembre del Dia dels Drets dels Infants. El manifest posa èmfasi en la promoció i suport de drets com una educació de qualitat, la participació activa en la vida social, cultural i política, el dret a una família i el dret a una vida digna i un entorn saludable. També demana que es fomenti la creació de consells de caràcter local.

cniac