Els Valors a l’Educació Física

Fòrum del treball en valors dins l’àrea d’Educació Física

1. Introducció

Durant la trobada del Seminari d’Educació Física amb data 2 de novembre de 2011 els participants vam fer una posta en comú de les idees, estratègies i recursos amb els que treballem els valors dins l’àrea d’educació física.

El nostre modest fòrum es va decantar cap a dos temes principals. Un d’ells fou la correcció de comportaments no desitjats d’alguns alumnes en les sessions d’educació física. L’altre tema fou la implementació d’un treball específic de valors des de l’àrea d’educació física amb vocació de transversalitat cap a altres àrees o àmbits docents.

Intentem recollir a continuació les idees expressades durant aquesta sessió.

2. Correcció de comportaments no desitjats en les sessions d’educació física

Sobre aquest aspecte es van formular algunes estratègies:

1. En primer lloc l’experiència de l’escola de Vilalba Sasserra, on la sessió d’educació física es concep com una gran feina cooperativa, en què els alumnes es comprometen a portar-se adequadament no només individualment sinó de forma col•lectiva.

Caldrà portar un registre adequat amb pictogrames entenedors (gomets de colors, cares somrients o tristes) a fi i efecte de deixar constància si els bons propòsits s’han anat aconseguint a cada sessió. Un determinat nombre de sessions reeixides (des del punt de vista del compromís) acaba donant sessions de premi a final de trimestre en què els alumnes trien la feina que volen fer.

La valoració de la sessió és una feina conjunta entre els mateixos alumnes i l’especialista d’EF. Una de les consignes d’aquestes valoracions és que no es poden personalitzar els problemes de comportament. No es pot assenyalar amb el dit tal o qual persona. Cal fer-se responsables en tant que grup.

Sobre aquesta estratègia es va formular la crítica que cal tenir un bon horari (sessions de 60 minuts) per poder desenvolupar-la de forma útil. Les sessions curtes de 45 minuts i els temps de desplaçament cap als espais d’educació física, vam concloure, acaben deixant fora estones de reflexió sobre la feina feta.

Cartells1

2. Aprofundint una mica més en aquesta idea del contracte, del compromís de comportament adequat, la representant de La Tordera de Sant Celoni ens féu veure la necessitat que aquest contracte sigui visible i llegible en totes les sessions d’educació física. Tothom ha de recordar que aquest contracte existeix i quines són les clàusules de compliment.

El contracte inclou un seguit de frases amb tots els compromisos concrets que cal complir en totes i cadascuna de les sessions d’educació física.

3. El Racó de les 3”R” (Respira, Reflexiona i Raona). És una forma de donar autonomia a l’alumne, que sigui capaç de donar-se compte del seu comportament. A poc a poc l’alumne s’hauria d’autogestionar, ser autònom per anar al racó de reflexionar i tornar quan cregui que ho ha de fer, demanant disculpes abans a qui cregui convenient.

4. Reforços negatius i positius. Quan parlem de reforços negatius ens referim a la inactivitat de l’alumne a les classes d’educació física resultat del seu comportament no apropiat a les sessions de l’àrea. Creiem que aquesta estratègia dóna resultat perquè a primària, normalment les activitats motrius són ben rebudes i sovint practicades amb entusiasme. Es pot aprofitar aquest plus de motivació per transmetre el missatge: si no respectes les normes pactades no pots participar. Quan parlem de reforços positius ens referim a donar contínuament feedback de la seva activitat i comportament:
– Missatges verbals: genial, que bé aquestes treballant, esforça’t més, avui has treballat bé.
– Missatges visuals: somriures, gestos de complicitat amb els ulls…
– Felicitacions públiques

5. La complicitat del grup de mestres. És més fàcil obtenir conductes positives dels alumnes quan l’especialista d’educació física té el suport incondicional del tutor o altres mestres. L’alumne que tendeix a portar-se de forma poc satisfactòria s’ho pensarà una mica més si sap que ha d’afrontar conseqüències a nivell tutorial i no només a nivell d’àrea.

3. Implementar un treball específic de valors des de l’àrea d’educació física

1 Aquestes línies recullen una experiència realitzada per l’especialista de La Tordera l’any 2007 amb un grup classe de tracte especialment difícil.

La feina parteix del trencament de la rutina habitual d’anar al gimnàs a fer feines motrius. La mestra els va seure a l’aula i va repartir papers. Els va formular una desena de preguntes a fi i efecte d’intentar una reflexió seriosa i documentada sobre el jo, la meva actitud, la meva feina i els meus interessos.

ELS VALORS

– Què són?
– Com són?
– On es guarden?
– Com s’aconsegueixen?
– Qui els té?
– Quants valors hi ha? Quins tipus?
– Digues tots els valors que tens guardats.
– Tenim valors des del naixement o els aprenem?
– Per què serveixen?
– Dibuixa un valor?
– Per què estic fent aquest treball?

2 Seria interessant també proposar als alumnes la visualització de vídeos sobre valors a l’esport de L’ós Berni

Presentació experiència valors

Cartells1

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *