AMB LA CLASSE DE 3R !!!

Amb els alumnes de 3r, a l’hora de biblioteca, per parelles, s’estan preparant un llibre de la col·lecció Jo sóc de…, amb l’objectiu d’explicar-lo a la resta de companys.
La Col•lecció Jo sóc de… el/la protagonista és un nen o nena d’un país diferent al nostre i que té una edat semblant a la dels nois i de les noies a qui va adreçada la col•lecció.
Són documents de la vida quotidiana d’uns infants reals ja que els autors o les autores són persones que han conviscut amb els/les protagonistes del text i són els qui han elaborat el material gràfic.
Cada protagonista va explicant els trets més significatius de la cultura a la qual pertany mitjançant la descripció de les activitats que desenvolupa en la seva vida quotidiana, al llarg d’un dia. Hi apareix la seva família, l’indret on viu, l’habitatge, els ritmes de vida, els costums, les tradicions, les creences i, d’una manera preferent, l’escola.