Category Archives: ACTIVITATS

Activitats

ACTIVITAT 2. VIDEO “EL CONCEPTO DE ECONOMIA”

ACTIVITAT 2.- Tot el grup d’alumnes ha de veure el video  “El concepte d’Economia” (6’15”) i després de veure-ho,  hauran de respondre, per parelles, a les següents preguntes:
– Explica breument què és per a tu els diners i quina funció compleix en l’economia.
– Quin és la diferència entre béns pels quals cal pagar un preu i béns que són gratis?
– Per què un rellotge d’or és més car que un de plàstic?
– Per què creïs que pugen els preus dels béns?
– Per què penses que hi ha moltes persones que no troben treball?
– Indica si tenen o no igual significat els següents termes (en aquest últim cas, assenyala en quin sentit són diferents):
a) Valor i preu dels béns.
b) Cost i preu dels béns.
c) Ingressos i riquesa d’una persona.
– Quan escoltes o llegeixes notícies sobre temes econòmics, comprens la informació que reps?
a) Res.
b) Molt poc.
c) M’assabento a mig fer.
d) Bastant o gairebé tot.

INTRODUCCIÓ:

Es tracta d’una activitat inicial, per entrar en contacte amb la matèria. Està dirigida a alumnes d’Economia de 2n de Batxillerat.

El visionat podrà realitzar-se individualment o per parelles, ja que després es treballessin les preguntes plantejades, per parelles.

OBJECTIUS:
1.- Comprendre que l’Economia és una ciència social lligada a l’entorn social i relacionada amb altres disciplines socials.
2.- Indicar la relació entre l’escassetat derivada del desequilibri entre les nostres necessitats, els recursos existents i la necessitat de triar.
3.- Definir el concepte de necessitat econòmica, distingint-la d’un altre tipus de necessitats i la seva variació segons el context social.
4.- Diferenciar entre béns lliures i econòmics i identificar la tipologia de béns econòmics i les seves característiques.
5.- Identificar el cost d’oportunitat associat a les decisions econòmiques.
6.- Identificar i descriure els principals agents econòmics com a unitats de decisió i la seva interdependència. Comprendre el flux circular de la renda.

RECURSOS.
– Internet.
– Video.

TEMPORALITZACIÓ.
– Visionat del video: 10 min.
– Respondre a les preguntes plantejades: 1 h.

AVALUACIÓ.
Criteris:
– Descriure situacions diverses en les quals es pugui observar el problema bàsic que ocupa a l’Economia, tant a nivell individual com a social, associant els recursos escassos amb les necessitats il·limitades.
– Classificar les diferents necessitats i béns econòmics, en casos concrets.
– Assenyalar les repercussions de les decisions en termes de cost d’oportunitat.

EL CONCEPTO DE ECONOMIA

ACTIVITAT 1. VINYETA RECURSOS ESCASSOS

consum-responsable-del-aigua

Analitza i comenta amb els teus companys la següent vinyeta sobre el recus escàs de l’aigua.
INTRODUCCIÓ:
Aquesta activitat, introductòria, està dirigida a alumnes de 1r de Batxillerat  i consisteix en la interpretació i comentari d’una vinyeta en clau d’humor.

OBJECTIUS:
– Conèixer i classificar els diferents recursos econòmics.
– Identificar l’aigua com un recurs natural.
– Comprendre el concepte de recursos escassos.

RECURSOS:
– Una vinyeta.

TEMPORALITZACIÓ:
– 15 min.

AVALUACIÓ:
Criteris:
– Descriure situacions diverses en les quals es pugui observar el problema bàsic que ocupa a l’Economia, tant a nivell individual com a social, associant els recursos escassos amb les necessitats il·limitades.
– A partir d’exemples apropiats, en els quals es posi de manifest la necessitat d’escollir, identificar el cost d’oportunitat associat a la decisió.

REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT.
S’ha creat una 2ª pàgina (ECONOMIA 2n BATX), en la qual heu de penjar les vostres activitats realitzades i qualsevol comentari que desitgeu fer respecte a aquestes.
Aquí mateix, jo aniré fent els comentaris i/o correccions que consideri oportuns.