Tag Archives: Recursos escassos

ACTIVITAT 1. VINYETA RECURSOS ESCASSOS

consum-responsable-del-aigua

Analitza i comenta amb els teus companys la següent vinyeta sobre el recus escàs de l’aigua.
INTRODUCCIÓ:
Aquesta activitat, introductòria, està dirigida a alumnes de 1r de Batxillerat  i consisteix en la interpretació i comentari d’una vinyeta en clau d’humor.

OBJECTIUS:
– Conèixer i classificar els diferents recursos econòmics.
– Identificar l’aigua com un recurs natural.
– Comprendre el concepte de recursos escassos.

RECURSOS:
– Una vinyeta.

TEMPORALITZACIÓ:
– 15 min.

AVALUACIÓ:
Criteris:
– Descriure situacions diverses en les quals es pugui observar el problema bàsic que ocupa a l’Economia, tant a nivell individual com a social, associant els recursos escassos amb les necessitats il·limitades.
– A partir d’exemples apropiats, en els quals es posi de manifest la necessitat d’escollir, identificar el cost d’oportunitat associat a la decisió.

REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT.
S’ha creat una 2ª pàgina (ECONOMIA 2n BATX), en la qual heu de penjar les vostres activitats realitzades i qualsevol comentari que desitgeu fer respecte a aquestes.
Aquí mateix, jo aniré fent els comentaris i/o correccions que consideri oportuns.