Un text instructiu

En el nostre dia a dia, són moltes les accions per a la realització de les quals cal que siguem orientats o que rebem indicacions. Algunes d’aquestes ordres o pautes les hem interioritzat i ja no hi parem esment, però són pertot. Ens ajuden a fer, ens intenten seduir o convèncer; ens protegeixen i ens fan aprendre.

Aquestes instruccions conformen els textos instructius que, com veiem, d’una banda, regulen la vida en societat i, de l’altra, ens ajuden a aprendre algun procés. En aquest sentit, com a exemples més comuns d’aquesta mena de textos trobem, per exemple, les instruccions per a fer un exercici o les de començament d’un examen; les instruccions de funcionament d’un aparell o les receptes de cuina; alguns senyals i indicacions vials i de maneig o aprofitament d’un espai, situació, objecte…

Actualment, aquesta mena de textos proliferen, especialment a Internet, en forma de tutorials de tota mena. Els textos instructius sempre tenen una finalitat evident, una estructura clara i ordenada i transmeten les instruccions amb precisió i concisió, això és, de manera exacta i sense incloure-hi informació no necessària.

Les característiques lingüístiques d’aquesta mena de textos són:

 • L’ús de l’imperatiu: No fumeu
 • L’ús de verbs específics o perífrasis per a expressar obligació o necessitat (caldre, ser necessari, haver de): Heu de trametre la tasca abans del 3 de juliol
 • L’ús del present d’indicatiu i o del futur per a donar instruccions: Amb aquests ingredients, lliguem una salsa suau
 • Adverbis i locucions adverbials de manera: acuradament, amb cura; ràpidament, etc.
 • Preposicions, locucions prepositives i conjuncions que expressen finalitat: per/per a, perquè, a fi que, per tal que, etc.
 • Preposicions i locucions prepositives que remeten a la idea d’instrument: per mitjà de, mitjançant, amb, etc.
 • Marques d’ordre:
   • Numerals, adverbis i locucions adverbials: Primer, primerament; després, aleshores, etc.
   • Xifres i lletres: 1., (2), 3); A. (a), b)
   • Recursos tipogràfics (fletxes, punts, icones, etc.)

  Recordeu que, en català, l’ús de l’imperatiu en segona persona del plural (“Agafeu”, “Talleu”) és una forma que no marca distància excessiva entre els interlocutors, i és també la forma de donar instruccions més recomanable.

  A la pàgina de la dreta d’aquest document ho teniu explicat:

La feina que has de fer (amb l’ordinador) és:

– Cal que facis un text instructiu a partir de qualsevol recepta que t’agradi molt. Tindrà tres parts: Ingredients / Preparació / Motiu de la tria.

– Primer indica els ingredients i les quantitats.

– Segon, indica els passos de preparació. Vigila de fer servir sempre la mateixa forma verbal.

– En tercer lloc, indica perquè has triat aquesta recepta.

– Pots afegir una imatge. Si has tingut ocasió de fer-ho de veritat durant aquests dies, doncs endavant.

 • Abans d’enviar-me el text a l’adreça d’insestany, passa’l per un corrector (languagetool, per exemple).

Bon profit i molta paciència, aquests dies!