PROJECTE

Data final de tramesa. 23 de Juny

Podeu treballar individualment o en grups de màxim 3 persones en el marc d’un document compartit.

Escolliu un dels projectes de la llista.

En la realització del projecte caldria fer servir les eines digitals vistes durant el curs, com a espai col·laboratiu de treball dels membres del grup (google document/Site, etc). Convideu la professora com a membre del projecte quan el genereu i envieu-li un e-mail amb l’adreça web d’accés per a que us pugui fer un seguiment i orientar-vos quan calgui.

En tots els projectes s’ha de trametre un document PDF explicatiu del què s’ha fet i cóm  i un enllaç web al recurs en sí mateix del projecte (curs moodle, site de google, calendari de google,…) en aquells projectes que ho requereixin.

Podeu fer servir el correu electrònic per comunicar-vos amb mi quan tingueu dubtes. (msanahu4@gmail.com)


Propostes de Projecte:


1-Gmail

a) Calendari de centre

Planificar i elaborar un model de Calendari de centre (amb google calendar) que reculli els esdeveniments com ara; avaluacions, sortides, festes locals, etc. de manera que es puguin automatitzar els recordatoris mitjançant un correu al professorat i demés personal.

Al document cal que expliqueu quina estratègia feu servir per classificar els esdeveniments, cóm els comuniqueu (quins aviseu per e-mail i quins no), cóm i on integrarieu aquest calendari perquè fos accessible pels profes….

b) Creació d’una activitat amb un document compartit

Dissenyar una activitat per a fer amb un treball cooperatiu amb els document compartits de GoogleDocs. Cal indicar en què consisteix l’activitat, de quants components s’ha de formar el grup, qui crea el document i convida a la resta d’usuaris, com s’ha d’organitzar el grup per poder realitzar el treball…
c) Creació d’un formulari

Cal crear un formulari amb una pregunta de cada tipus i compartir-lo amb la professora.

2- Entorns Virtuals d’Aprenentatge

Creació d’estructures de matèries, unitats didàctiques … en entorn Moodle o en un Bloc d’XTEC.

Cal que apareguin enllaços a webs, hi hagin insertades fotografies, codis embeds, activitats (JClics, Quaderns Virtuals, WebQuests…)

info: http://sites.google.com/site/microtallerstac/entorns-virtuals-d-aprenentatge

3- Recursos Digitals

Elaboració d’un ‘catàleg’ de recursos digitals per matèries, nivells …

Info: http://sites.google.com/site/microtallerstac/web-2-0 i
http://www.xtec.cat/~e3944813/web20/index.htm

4- Creació d’una WebQuest

A partir del Moodle o del Bloc, crear una WebQuest, seguint les pautes d’elaboració i dels diferents apartats que ha de tenir.

5- Creació d’activitats per PDI

6- Site informatiu d’actuacions amb els portàtils.

Elaborar un Site amb informacions de cóm actuar en cas d’avaries als portàtils (recollir informacions de les diferents marques, telèfons de suport, documentacions de configuracions, establir un pla de comunicació d’incidències a la coordinació,…)

http://sites.google.com/site/portatils1x1quefer/

http://agora.xtec.cat/iesmalgrat/moodle/course/view.php?id=2701

http://phobos.xtec.cat/suport/doku.php?id=matidoc:jt101:bloc1:inici

6- Protocols

Creació de protocols de gestió d’aula i d’ús dels portàtils.

Info: http://phobos.xtec.cat/suport/doku.php?id=matidoc:jt101:bloc1:inici

http://phobos.xtec.cat/formaciotic/wikiexport/cursos/tic/s1x1/modul_1/practica_3