Moodle

Mòdul 2. Entorn virtual d’ensenyament i aprenentatge: el Moodle

Continguts

Els continguts principals d’aquest mòdul són els següents:

  • Identificació del Moodle com un programa per crear espais virtuals d’ensenyament i aprenentatge.
  • Coneixement de les bases metodològiques que hi ha darrere el Moodle i les seves característiques principals com a entorn educatiu.
  • Coneixement de quins recursos pot incloure el professorat en un curs Moodle.
  • Adquisició d’algunes habilitats bàsiques d’edició que són comunes a tot Moodle i que s’utilitzaran en altres aspectes.
  • Creació i configuració d’activitats de dinàmica individual i col·laboratives.
  • Reflexió sobre els usos didàctics que es poden donar a aquestes activitats.
  • Adquisició de les habilitats bàsiques en l’ús del Llibre de qualificacions.

Pràctiques