Pissarres digitals

Mòdul 3. La pissarra digital com a escenari de la interactivitat a l’aula

Continguts

 • La pissarra digital interactiva (PDI): definició i tipus.
 • Coneixement de l’aprenentatge multimèdia.
 • Estratègies per a l’ús de la PDI a l’aula.
 • El treball cooperatiu.
 • Coneixement de la configuració de la PDI i del seu programari de gestió.
 • Accés al programari, als tutorials i als repositoris.
 • Pissarres digitals interactives en línia.
 • Eines per potenciar l’ús de la PDI a l’aula: perifèrics i web 2.0.

Pràctiques

 • Pràctica 1: La pissarra digital interactiva i l’aprenentatge multimèdia
 • Pràctica 2: La pissarra digital interactiva en els processos d’ensenyament i aprenentatge
 • Pràctica 3: El programari de gestió de les pissarres digitals interactives
 • Pràctica 4: Eines per potenciar l’ús de la pissarra digital interactiva a l’aula