Author Archives: msanahu4

Baixar vídeos del Youtube

Per baixar-te vídeos del Youtube pots utilitzar el següent programa gratuït:

Funciona de la següent manera:
quan ja el tinguis instal.lat el poses en marxa i, a partir d’aquest moment, qualsevol vídeo que vegis amb el Youtube, només cal que copiis l’adreça URL que apareix a dalt del navegador i, automàticament, el programa et preguntarà en quin format el vols baixar.