16 D’OCTUBRE DIA MUNDIAL DE CONSCIENCIACIÓ SOBRE L’ATURADA CARDÍACA

El 16 d’octubre es commemora el Dia Mundial de la Conscienciació davant d’una Aturada Cardíaca amb el lema: “Tots els ciutadans del món poden salvar una vida”.

Com cada any, l’Institut, amb l’objectiu de sensibilitzar a tothom i de difondre al màxim la importància de saber actuar davant d’una mort sobtada, ha programat diferents activitats, que es faran al llarg d’aquesta setmana.

Actuacions davant d’una emergència a l’Institut Jaume Huguet 2023-24

El passat 2 d’octubre es va realitzar el  simulacre avisat.  Segons el Pla d’emergència (PLEM) de l’Institut Jaume Huguet , les actuacions a dur a terme davant d’una emergència són l’evacuació i el confinament.

COM EVACUAREM EL CENTRE?

 • Quan sentirem el senyal d’alarma, desallotjarem el centre. Les plantes s’han de desallotjar per grups. Primer han de sortir les aules més pròximes a les escales; les altres aniran sortint successivament.
 • La classificació de cada via d’evacuació es farà amb criteris de proximitat i del nombre de persones a evacuar. Els alumnes sortiran de forma ordenada, de manera que els diferents grups no es barregin. Caldrà que vagin seguint les senyalitzacions (les fletxes) fins a la sortida d’emergència.
 • A l’hora d’evacuar el centre, es tindrà en compte el nombre d’alumnes de cada aula, de manera que dues classes amb pocs alumnes poden evacuar el centre simultàniament
 • Les prioritats d’evacuació seran sempre primer les persones, i després els béns materials que siguin necessaris (començant per la documentació i continuant pels que puguin contribuir a agreujar el sinistre i pels que puguin ser necessaris per a l’assistència dels afectats).

  ORDRE D’EVACUACIÓ PER PLANTES

 • L’evacuació començarà per la planta baixa. Simultàniament els ocupants de les plantes superiors es mobilitzaran cap a les escales més properes, de manera ordenada i respectant la prioritat de les classes anteriors i de les plantes inferiors. Si hi ha força fum a les escales i no es pot sortir; es CONFINARAN a les aules i es faran veure per les finestres

COM ENS CONFINAREM?

 • Quan escoltem el senyal d’alerta, haurem de fer el següent:
 • Entrar al centre si som a fora.
 • Anar a la nostra aula si quan sona l’alarma som fora de classe, a la nostra planta.
 • Confinar-nos a les aules i els espais que quedin més resguardats de l’exterior (si pot ser, que no tinguin finestres).
 • Tancar les portes, les persianes i les finestres. No es tancaran, però, amb clau.
 • Si ens hem de traslladar a una zona del centre més protegida, que no sigui la nostra aula, l’alumnat es posarà en fila, darrera del professorat (que farà de guia).
 • No sortirem del centre fins que ens ho indiquin les autoritats.
 • Si les autoritats ens diuen que ens hem de traslladar, organitzarem els mitjans de transport fins al centre de recepció, que ells determinaran. Nosaltres farem una evacuació ordenada fins al punt de concentració (vegeu Què farem? Evacuar el centre)

Actuacions davant d’una emergència a l’Institut Jaume Huguet

El passat 30 de setembre es va realitzar el  simulacre avisat.  Segons el Pla d’emergència (PLEM) de l’Institut Jaume Huguet , les actuacions a dur a terme davant d’una emergència són l’evacuació i el confinament.

COM EVACUAREM EL CENTRE?

 • Quan sentirem el senyal d’alarma, desallotjarem el centre. Les plantes s’han de desallotjar per grups. Primer han de sortir les aules més pròximes a les escales; les altres aniran sortint successivament.
 • La classificació de cada via d’evacuació es farà amb criteris de proximitat i del nombre de persones a evacuar. Els alumnes sortiran de forma ordenada, de manera que els diferents grups no es barregin. Caldrà que vagin seguint les senyalitzacions (les fletxes) fins a la sortida d’emergència.
 • A l’hora d’evacuar el centre, es tindrà en compte el nombre d’alumnes de cada aula, de manera que dues classes amb pocs alumnes poden evacuar el centre simultàniament
 • Les prioritats d’evacuació seran sempre primer les persones, i després els béns materials que siguin necessaris (començant per la documentació i continuant pels que puguin contribuir a agreujar el sinistre i pels que puguin ser necessaris per a l’assistència dels afectats).

Ordre d’evacuació per plantes

 • L’evacuació començarà per la planta baixa. Simultàniament els ocupants de les plantes superiors es mobilitzaran cap a les escales més properes, de manera ordenada i respectant la prioritat de les classes anteriors i de les plantes inferiors. Si hi ha força fum a les escales i no es pot sortir; es CONFINARAN a les aules i es faran veure per les finestres

COM ENS CONFINAREM?

Quan escoltem el senyal d’alerta, haurem de fer el següent:

 • Entrar al centre si som a fora.
 • Anar a la nostra aula si quan sona l’alarma som fora de classe, a la nostra planta.
 • Confinar-nos a les aules i els espais que quedin més resguardats de l’exterior (si pot ser, que no tinguin finestres).
 • Tancar les portes, les persianes i les finestres. No es tancaran, però, amb clau.
 • Si ens hem de traslladar a una zona del centre més protegida, que no sigui la nostra aula, l’alumnat es posarà en fila, darrera del professorat (que farà de guia).
 • No sortirem del centre fins que ens ho indiquin les autoritats.
 • Si les autoritats ens diuen que ens hem de traslladar, organitzarem els mitjans de transport fins al centre de recepció, que ells determinaran. Nosaltres farem una evacuació ordenada fins al punt de concentració (vegeu Què farem? Evacuar el centre)

28 d’abril de 2022 – Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball

Aprovada en el Consell de Ministres una Declaració Institucional amb motiu del Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball:

“Salut i Seguretat en el Treball implica eradicar tot tipus de violència, lluitar contra la discriminació, respectar el dret a la igualtat i la diversitat, lluitar contra la precarietat i fomentar sistemes d’organització del treball, més justs, humans i saludables”.

Avui, 28 d’abril, es commemora el Dia Mundial de la Seguretat i la Salud en el Treball. Des de l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST), O.A., M.P. recorda i rendeix homenatge a les víctimes dels accidentes de treball, de les  malalties  professionals i de qualsevol efecte indesitjable per a la salut i el benestar derivat del treball.
La crisi sanitària, social i econòmica degut a la pandèmia provocada pel coronavirus està tenint greus conseqüències en tots els àmbits i, especialment, en el mon del treball. La prevenció de riscos laborals s’ha col·locat en primera línia per lluitar contra el SARS-CoV2, contribuent a evitar el contagio en els llocs de treball. Els tècnics i tècniques de prevenció de riscos laborals han demostrat una enorme capacitat de adaptació en aquest  escenari d’emergència, buscant solucions immediates per protegir la salut del treballadors i treballadores.

font: INSST (Institut Nacional de Seguretat i Salut en el treball

28 abril 2022

Font: Treball. Gencat.cat

L’Institut Jaume Huguet rep la certificació ISO 45001

2021 12 20 certificació ISO 3Aquest final de desembre, l’Institut ha estat certificat amb la norma de seguretat i salut ISO45001:2018. Aquest estàndard de qualitat, ha substituït la norma OHSAS 18001 i ara és la norma de referència per a instal·lacions, equipaments i persones en relació a la seguretat i la salut en el treball.

Amb aquesta norma el nostre centre establirà, implementarà i mantindrà un sistema de gestió per millorar la salut i la seguretat en el treball, eliminar els riscos i minimitzar-los (incloses les falles del sistema) i aprofitar les oportunitats de Seguretat i Salut en el Treball, mitjançant les metodologies de la millora contínua. Aquestes metodologies, l’Institut, com tantes altres empreses de la comarca, ja les té implementades des de l’any 2006 mitjançant la gestió dels seus processos de qualitat amb la norma  ISO9001. D’aquesta manera, l’Institut Jaume Huguet es converteix en el primer centre educatiu de les comarques de Tarragona que assoleix aquesta fita.

Per poder obtenir la certificació hem hagut de complir els requisits establerts per la norma que es detallen a continuació:

– Definir clarament l’estructura de gestió i responsabilitats de tota la comunitat.

– Conscienciar la comunitat educativa de la importància d’implementar un sistema de gestió de la seguretat i salut en el treball.

– Fomentar la consulta i participació de tota la comunitat educativa en matèria de seguretat i salut en el treball

– Realitzar auditories al centre per avaluar el Sistema de Gestió de Salut dels treballadors i veure si es compleixen els requeriments mínims que s’indiquen en la norma ISO 45001.

El Departament d’Educació, a través de la Direcció General de Formació Professional (DGFP) impulsa la certificació sota la norma ISO45001:2018 en els centres que imparteixen FP, sobretot FP industrial. Actualment arreu de Catalunya hi ha uns 10 centres certificats amb aquest estàndard.

Aquesta certificació, que d’entrada pot semblar que tingui poca relació amb l’àmbit educatiu,  està esdevenint un element de valoració en les convocatòries públiques per obtenir fons, sobretot del Fons Social Europeu, per a la millora de les instal·lacions i equipaments de formació professional industrial i el nostre centre és el primer centre dels Serveis Territorials d’Educació a Tarragona que, en benefici del propi centre i del territori, podrà aportar aquest reconeixement en les properes convocatòries que així ho tinguin en compte. Això, sens dubte, revertirà en l’actualització de les instal·lacions i també en la modernització dels processos d’ensenyament aprenentatge de la formació professional industrial, així com també en la millora de les condicions de treball i confort de tot el professorat i alumnat del centre.

   ISO45001                               ISO45001

Recomanacions de ventilació als centres educatius.

El Departament d’Educació, en coordinació amb el Departament de Salut, amplia les recomanacions de ventilació dels espais en edificis amb ventilació natural:

-Els edificis escolars disposen de ventilació natural mitjançant finestres i portes. Aquesta ventilació ha de ser creuada i contínua.

-De manera general, en una aula s’aconsegueix la ventilació adequada obrint les finestres 20 centímetres quan es tracta de finestres corredisses o oscil·lobatents, o obrint les lamel·les en un angle de 45 graus de manera continuada i mantenint les portes totalment obertes.

-El repartiment de l’obertura entre totes les finestres de l’aula aconsegueix una millor ventilació. És més eficaç obrir de manera parcial diverses finestres que obrir al màxim una sola finestra, encara que la superfície oberta total sigui la mateixa.

-Cal mantenir una lleugera obertura de portes i finestres de les zones comunes (passadissos i vestíbuls) a l’exterior.

– És important ventilar les aules i estances a partir del moment en què arribi l’alumnat, durant l’activitat lectiva i al final de la jornada. Per tal de cercar l’equilibri entre la ventilació i el confort tèrmic cal escalfar les aules amb les finestres tancades abans de l’arribada d’alumnes, com a mínim una hora. Al final de la jornada cal obrir totes les finestres i les portes de les aules com a mínim 30 minuts.

– Durant els descansos i quan l’aula estigui buida cal fer ventilacions totals de 10 minuts per renovar bé l’aire. Un cop passat aquest temps, cal tancar i escalfar l’espai per millorar el confort tèrmic fins que retorni l’alumnat.

-Les aules amb ventilació mecànica, com bombes de fred i calor instal·lades en els mòduls prefabricats, cal que duguin a terme també ventilació natural.

Més informació canalsalut.gencat.cat

Actuacions davant d’una emergència a l’Institut Jaume Huguet

El passat 24 de setembre es va anul·lar el  simulacre previst a l’agenda del nostre centre. És important tenir en compte les actuacions a seguir al centre explicades al claustre d’inici de curs.

Segons el Pla d’emergència (PLEM) de l’Institut Jaume Huguet , les actuacions a dur a terme davant d’una emergència són l’evacuació i el confinament.

COM EVACUAREM EL CENTRE?

 • Quan sentirem el senyal d’alarma, desallotjarem el centre. Les plantes s’han de desallotjar per grups. Primer han de sortir les aules més pròximes a les escales; les altres aniran sortint successivament.
 • La classificació de cada via d’evacuació es farà amb criteris de proximitat i del nombre de persones a evacuar. Els alumnes sortiran de forma ordenada, de manera que els diferents grups no es barregin. Caldrà que vagin seguint les senyalitzacions (les fletxes) fins a la sortida d’emergència.
 • A l’hora d’evacuar el centre, es tindrà en compte el nombre d’alumnes de cada aula, de manera que dues classes amb pocs alumnes poden evacuar el centre simultàniament
 • Les prioritats d’evacuació seran sempre primer les persones, i després els béns materials que siguin necessaris (començant per la documentació i continuant pels que puguin contribuir a agreujar el sinistre i pels que puguin ser necessaris per a l’assistència dels afectats).

Ordre d’evacuació per plantes

 • L’evacuació començarà per la planta baixa. Simultàniament els ocupants de les plantes superiors es mobilitzaran cap a les escales més properes, de manera ordenada i respectant la prioritat de les classes anteriors i de les plantes inferiors. Si hi ha força fum a les escales i no es pot sortir; es CONFINARAN a les aules i es faran veure per les finestres

COM ENS CONFINAREM?

Quan escoltem el senyal d’alerta, haurem de fer el següent:

 • Entrar al centre si som a fora.
 • Anar a la nostra aula si quan sona l’alarma som fora de classe, a la nostra planta.
 • Confinar-nos a les aules i els espais que quedin més resguardats de l’exterior (si pot ser, que no tinguin finestres).
 • Tancar les portes, les persianes i les finestres. No es tancaran, però, amb clau.
 • Si ens hem de traslladar a una zona del centre més protegida, que no sigui la nostra aula, l’alumnat es posarà en fila, darrera del professorat (que farà de guia).
 • No sortirem del centre fins que ens ho indiquin les autoritats.
 • Si les autoritats ens diuen que ens hem de traslladar, organitzarem els mitjans de transport fins al centre de recepció, que ells determinaran. Nosaltres farem una evacuació ordenada fins al punt de concentració (vegeu Què farem? Evacuar el centre)

Ventilar és tant o més important que netejar les superfícies per fer front al coronavirus

Us sona la imatge de professorat i alumnat entrant a l’aula, netejar totes les superfícies de les taules i cadires i començar la classe, centrant gairebé totes les energies en això i gairebé sense obrir la finestra?

Si us sona, vol dir que hi ha quelcom que estareu fent malament. Ja que si bé és cert que les superfícies poden estar contaminades del coronavirus, i per tant exercir com a vehicle de transmissió d’aquest, hem de tenir en compte que és present a l’aire, i que no tot ho hem de centrar en netejar superfícies (revista científica britànica Nature).

Realment el SARS-CoV-2 es transmet de forma predominant a través de l’aire, tant en gotetes com en aerosols, i infectar-se amb el virus tocant una superfície, si bé és possible, sembla més poc probable (i fins i tot estrany).

Citen una carta publicada al juliol a The Lancet Infectious Diseases per Emanuel Goldman, de l’Escola de Medicina de Nova Jersey, que arriba a aquesta conclusió:

“En la meva opinió, les probabilitats de transmissió per superfícies inanimades és molt petita i només en casos en què una persona infectada tus o esternuda a la superfície i algú altre la toca poc després de l’estossegada o l’esternut. No estic en desacord a pecar per massa precaució, però això pot portar a extrems que no estan justificats per dades”.

L’etanol de 70 graus, suficient

Per Nature, directrius com les que donen l’OMS o els Centres de Control i Prevenció de Malalties dels Estats Units (CDC) sobre la importància de netejar les superfícies tenen implicacions negatives importants:

“La gent i les organitzacions continuen prioritzant esforços de desinfecció, quan podrien posar més recursos a emfatitzar la importància de les mascaretes i investigar mesures per millorar la ventilació.”

Xavier Abad, cap de la Unitat de Biocontenció del Centre de Recerca en Sanitat Animal IRTA-CReSA, creu també que els esforços per netejar superfícies seria millor aplicar-los a la via aèria.

“En superfícies poroses, com el paper, és teòricament possible que siguin vies de transmissió del virus, però molt improbable.”

A més, en cada pas es perd eficàcia en la transmissió del virus. De la mucosa al dit, del dit a la superfície, de la superfície a un altre dit, etc., cada vegada hi ha una quantitat menor de virus amb capacitat infectiva.

Per això recomana utilitzar desinfectants de baix espectre, com l’etanol o el propanol de 70 graus, que considera suficients per netejar superfícies i evitar el contagi.

Font: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.