iMovie app nadiva a partir iPad2

iMovie app nadiva a partir iPad2
És la app que faré servir per editar el meu vídeo ja que, com que pretenc fer un vídeo tutorial no em caldrà fer servir efectes com Time Lapse o Croma que potser utilitzaria amb els alumnes més grans per editar les seves pròpies produccions de manera més creativa (per exemple).
No obstant, aquesta app també ofereix temes, filtres, títols animats o diferents efectes, entre d’altres, la possibilitat de crear bandes sonores i integrar la pròpia veu i, a més a més, permet transferir fàcilment els projectes entre l’iPhone, l’iPad i l’iPod Touch.
A més a més aquesta app em permet treballar i crear el meu vídeo en la mateixa tablet de manera força ràpida. Encara que calgui tenir en compte que, en el cas de fer servir aqueta app en l’ordinador, tindrem més funcionalitats.
Per tant, penso que utilitzant aquest tipus de recurs faré la classe més atractiva i motivadora pels meus alumnes que, dintre de les seves possibilitats, podrien fer servir el vídeo com eina d’autoaprenentatge ja que el podrien aturar i repetir l’explicació d’aquells aspectes on poden trobar possibles dificultats.
En conclusió, m’ha semblat que pel tipus de vídeo que em plantejo editar aquesta es una bona opció fàcil i ràpida.

PROPOSTA DIDÀCTICA PER TREBALLAR EL PROJECTE NADAL – HIVERN

PROPOSTA DIDÀCTICA PER TREBALLAR EL PROJECTE NADAL – HIVERN

-En un principi aquesta proposta didàctica estaria pensada per nens de parvulari-

OBJECTIUS

A  més dels objectius propis del projecte que volem treballar, a nivell de l’ús de les noves tecnologies plantejaríem els següents:

 • Introducció de les noves tecnologies en el procés d’aprenentatge com a eines innovadores i a la vegada motivadores.
 • Potenciar en l’alumnat actituds de responsabilitat, de respecte vers l’ús i funcionament del material.
 • Conèixer les principals icones dels dispositius TIC.
 • Seguir les normes i treballar amb les apps que s’indiquin.
 • Fomentar la participació dels alumnes i el treball cooperatiu.
 • Fomentar la lectura i l’escriptura creant i llegint codis QR.
 • Observar, manipular i explorar diferents jocs per tal que els infants adquireixin de forma autònoma habilitats i continguts de totes les àrees curriculars i no curriculars, com ara educació emocional.

 

METODOLOGIA

Per començar a treballar es faran les explicacions en gran grup i després en grups més reduïts.

Normalment l’alumnat treballarà per parelles, perquè potser és la manera més participativa i col·laborativa encara que a vegades el treball es pugui realitzar de forma individual o en gran grup.

En el cas de dispositius com ara les tauletes, mentre un grup fa una feina més autònoma, la mestra pot agafar grups reduïts per fer treballs de més complicació.

 

Quan treballem amb noves tecnologies, l’alumnat té un rol en el qual ell mateix és protagonista del seu propi procés d’aprenentatge i al mateix temps desenvolupa simultàniament un rol d’ajuda als seus companys i el paper de la mestra serà bàsicament de presentació de l’objectiu de cada activitat, de l’eina usada i d’ajuda en les dificultats que puguin sorgir amb la utilització de la tauleta.

Els dispositius TIC constitueixen un recurs educatiu més que busca complementar-se amb la resta de recursos i formats educatius que tenim a l’escola.

 

ACTIVITATS

Algunes de les activitats que proposaríem per treballar amb les noves tecnologies a l’aula podrien ser:

 • Treballem el traç de lletres i números amb la PDI.
 • Fem jocs de memòria o classificacions amb l’aplicació post-it de la nostra tauleta.
 • Fem puzles a partir dels nostres dibuixos o imatges que podem extreure d’internet o fotografiar nosaltres mateixos.
 • Treballem la creativitat (el dibuix lliure).
 • Fem autoretrats tot mirant-nos a les tablets.
 • Decorem el nostre arbre de Nadal.
 • Estudiem les nadales amb Karaoke.
 • Enregistrem la nostra nadala amb so per poder-a estudiar o en vídeo per penjar-la al bloc i que la puguin veure els pares.
 • Fem la nostra pròpia felicitació de Nadal.

 

AVALUACIÓ

Pel que fa a l’avaluació es portaria a terme una avaluació contínua dels alumnes observant la seva actitud ( si l’alumne ajuda, si compateix, si col·labora…),una avaluació d’aprenentatges i produccions realitzades i també a través d’una autoavaluació en la que compartiríem tots plegat el que els alumnes han après mitjançant una conversa, en la qual cadascú explica quina activitat li ha agradat més, quina és la més fàcil, la més difícil, què li ha costat més…

 

Amb aquesta proposta pretenem dinamitzar el treball de l’aula fent-lo més participatiu i afavorint el treball col.laboratiu.

Cal, per això, que com a mestres preparem les activitats d’antuvi i tinguem clars el funcionament dels dispositius i els programes i apps que volem utilitzar a més d’haver comprovat el seu funcionament abans de que comencin a treballar els alumnes (per exemple, en el cas de les tablets haurien d’estar carregades,…) i sobretot recordar que nosaltres només estem a l’aula per ajudar i guiar i que són els alumnes els protagonistes de les seves “descobertes” i per tant dels seus aprenentatges.