Històric

Aquí teniu un problema exemple, per anar practicant.