Inici

Physicat és un concurs de problemes de física adreçat a alumnes de secundària.

El concurs consisteix en la resolució de problemes en què els alumnes hauran de treballar en equips de 4 a 6 membres. Cada grup disposarà d’un temps màxim d’una hora per a resoldre els exercicis. Les proves es realitzaran telemàticament en el mateix centre, en l’hora i el dia que el professor decideix (dins del termini marcat pel concurs).

Aquesta segona edició del concurs Physicat es durà a terme del 25 de març al 2 d’abril de 2019 i estarà adreçada als alumnes de física de 4t d’ESO.

L’equip guanyador serà aquell que obtingui la millor nota i, en cas d’empat, el que hagi resolt els problemes en menys temps.

Entitats col·laboradores: