Economia (1r Batxillerat)

Criteris d’avaluació

A l’àmbit de l’economia, durant el curs 2019-2020, per recuperar els controls, exercicis o treballs; es realitzarà una recuperació per cadascuna d’aquestes proves avaluables pels alumnes que no les superen.

La nota a les avaluacions serà la mitjana ponderada d’aquestes proves (agafant la nota més alta pel càlcul, si l’alumne ha hagut de recuperar-la). Les recuperacions es realitzaran en horari lectiu i com a norma general la màxima nota serà un 5. S’intentarà que passi el menor temps possible entre aquestes proves i les seves respectives recuperacions, habitualment 1 o 2 setmanes.

A les recuperacions de juny i setembre que estableixi el Centre, els alumnes que no superin la matèria sols hauran de recuperar aquelles proves, exercicis o treballs que no hagin aprovat durant el curs i a les seves recuperacions respectives; i com a norma general la màxima nota també serà de 5.

La ponderació als criteris d’avaluació serà com a norma general un 85% de proves individuals i de treball cooperatiu avaluable, i un 15% del seguiment diari del treball i actitud a les classes.  No obstant, donat que als acords d’equip docent de batxillerat al centre es va establir que la ponderació seria 80% – 20%; s’ha d’entendre que la ponderació de la matèria 85% – 15%, no és amb valors absoluts i que les notes de seguiment poden arribar a ser negatives restant del 85% i establint així per la matèria, els nivells acordats com a criteris generals de batxillerat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *