Treballs de Recerca (1r Batxillerat)

 

TEMÀTIQUES POSSIBLES DELS TREBALLS DE RECERCA D’ECONOMIA:

– L’economia : la necessitat de triar
– Factors productius i sitemes econòmics
– La producció I l’empresa
– l’oferta, la demanda i el mercat
– Models de mercat
– La retribució dels factors: el mercat de treball
– Les fallades del mercat i l’Estat
– La macroeconomia i les macromagnituds
– Demanda i oferta agregades: inflació, atur i cicles
– La intervenció de l’Estat i la política fiscal
– Els diners i els bancs
– El Banc Central, la política monetària i la inflació
– L’economia internacional i la balança de pagaments
– El mercat de divises i la Unió Monetària Europea
– Creixement i desenvolupament
– Economia espanyola: la política econòmica en acció
– L’economia catalana i el seu marc de referència
– L’empresa i l’entorn
– Formes jurídiques d’empreses
– El procés de direcció de l’empresa
– La presa de decisions
– El departament de recursos humans
– El treball i la gestió laboral
– La funció productiva i els costos
– La direcció de la producció
– L’aprovisionament i les existències
– La valoració i l’administració de les existències
– La funció comercial i l’anàlisi de mercat
– El marketing i els seus elements
– Posicionament de producte i pla de màrqueting
– El patrimoni i la comptabilitat
– El cicle comptable
– Normalització i verificació comprable. Legislació fiscal
– Els estats financers
– L’anàlisi dels estats financers de l’empresa I. Anàlisi patrimonial i anàlisi financera
– L’anàlisi dels estats financers de l’empresa II. Anàlisi econòmica
– La inversió en l’empresa
– El finançament en l’empresa I. Les fonts de finaçament
– El finançament en l’empres II. Els cicles interns
– La direcció estratègica de l’empresa
– Creixement intern i extern de l’empresa
– La creació d’una empresa
– El pla d’empresa