Activitat 1: Aquesta beguda conté alcohol?

A partir de diferents begudes treballarem el contingut de les etiquetes per determinar  si es tracta de begudes alcohòliques o no.

Una vegada analitzades les etiquetes, les haureu de classificar en funció de la concentració d’alcohol.

Feu una fotografia de les etiquetes i ordeneu-les a Sites en funció de la concentració, expliqueu de forma detallada com heu fet la classificació.

A partir d’aquí faríem una explicació sobre els principals conceptes relacionats amb les dissolucions i farien problemes de dissolucions aquoses. Deixeu aquestes conclusions en la vostra web.

Conceptes dissolucions

Activitat 2: Comprovem si el que ens diu l’etiqueta és cert, anem al laboratori!!!

Comproveu experimentalment si la concentració que ens dona l’etiqueta d’una beguda alcohòlica és real i, si el temps ho permet, també ho farem d’una beguda no alcohòlica.

A partir d’una base d’orientació, haureu de determinar el mètode experimental a seguir, les variables que heu de tenir en compte, i elaborar un protocol del procés a seguir per dur a terme l’experiment.

Deixeu l’informe de pràctiques i unes imatges o vídeo de l’experiment a la vostra web. Realitzeu unes conclusions dels resultats obtinguts.

Informe de pràctiques

Criteris per l’avaluació de l’informe

Activitat 3: Cerquem l’equació que determina la concentració màxima permesa…

Heu de buscar a internet quina és l’equació que determina la concentració màxima permesa. Observar les variables que s’apliquen (diferències entre sexe, pes, beguda alcohòlica, temps que ha passat després de beure), la diferència  entre mesures en sang i en aire, i analitzar-ho.

Deixeu la informació a la vostra web.

web on hi ha alguna orientació de com calcular-ho

https://www.blitzresults.com/es/tasa-de-alcoholemia/

https://es.calcprofi.com/calculadora-de-tasa-de-alcoholemia.html

Activitat 4: Analitzem els positius i mirem la normativa…

Es parteix d’una situació en la que dos joves tornen a casa després d’anar a la discoteca. Un ha begut i l’altre no. La persona que no ha begut s’ofereix a agafar el cotxe. Durant el viatge de tornada els para la policia i el resultat del test resulta negatiu. L’amiga té curiositat per saber què donaria el test si li fessin a ella. Busca l’índex d’alcoholèmia a Catalunya i, sabent que la noia pesa 50 Kg, calcula si donaria positiu.

 Donaria positiu al cap de 4 h ?

 Donaria positiu a Dubai?

I a Madrid?

És comuna aquesta normativa a tot Europa?

Per què penses que no és igual a diferents parts del mon?

Compara la normativa respecte al consum d’alcohol a Catalunya l’any 2000 i l’actual. Hi ha alguna diferència? En cas afirmatiu, quins penses que poden ser els motius d’aquest canvi, de què depenen ?

Deseu l’activitat a la vostra web.