Com ens afecten les drogues?

Activitat 1. Què és una neurona? Com funciona?

Dissenyeu una infografia sobre com funciona la sinapsi. A continuació et proposem un recurs que us ajudarà a dissenyar-lo:

També podeu cercar per Internet altres recursos que us ajudin. Si és així, no us oblideu de deixar la corresponent citació de la font utilitzada, i si es tracta d’una web que inclogui l’enllaç corresponent.

Cal que deseu aquesta infografia a la web grupal de Sites.

Per el·laborar la infografia podeu consultar:

I l’eina que us proposem utilitzar és:

Activitat 2. Quins tipus de drogues hi ha? Com ens afecten?

Repartiu-vos entre tots els membres de l’equip les drogues que trobareu a la web:

Les drogues, una a una. Gencat

Cada membre buscarà informació sobre com a mínim dues drogues i els seus possibles efectes, com aquesta droga actua sobre el sistema nerviós i riscos per la salut.

Un cop recollida tota la informació dissenyeu en equip, un mapa conceptual classificant els diferents tipus de drogues estudiades.

Feu una fotografia del mapa conceptual i inseriu-la a la web grupal de Sites.

Activat 3. Com es crea una addicció? Predisposició genètica?

Llegiu els textos següents i feu un text d’opinió. Cal que deseu aquest text a la web grupal de Sites.

Text 1.

Text 2.

Text 3.