Com ens afecten les drogues?

Activitat 1. Què és una neurona? Com funciona?

Dissenyeu una infografia sobre com funciona la sinapsi. A continuació et proposem un recurs que us ajudarà a dissenyar-lo:

També podeu cercar per Internet altres recursos que us ajudin a fer el mapa conceptual. Si és així, no us oblideu de deixar la corresponent citació de la font utilitzada, i si es tracta d’una web que inclogui l’enllaç corresponent.

Us deixem també algunes eines digitals que us poden ser útils per fer la infografia, escolliu la que vulgueu, però sobretot fixeu-vos que la podreu compartir amb l’equip i amb el professorat.

Per el·laborar la infografia (infographics) podeu consultar:

I les eines que us proposem utilitzar són:

Activitat 2. Quins tipus de drogues hi ha? Com ens afecten?

Repartiu-vos entre tots els membres de l’equip les drogues que trobareu a la web:

Les drogues, una a una. Gencat

Cada membre buscarà informació sobre com a mínim dues drogues i els seus possibles efectes, com aquesta droga actua sobre el sistema nerviós i riscos per la salut.

Un cop recollida tota la informació dissenyeu en equip, un mapa conceptual classificant els diferents tipus de drogues estudiades. Aquí us deixem alguns recursos:

Què és un mapa mental i perquè ens és útil per adquirir nous coneixements Concept mapping as a Tool for Group Problems Solving:

I algunes eines digitals amb les que podreu crear aquest mapa conceptual:

Activitat 3. Per què comencem a consumir-les?

Projecte Home (experiència personal) + Debat.

Refranys

Activat 4. Com es crea una addicció? Predisposició genètica?

Llegiu els textos següents i feu un text d’opinió.

Text 1.

Text 2.

Text 3.

Rúbrica avaluació sinapsi i drogues

Rúbrica avaluació text d’opinió

https://drive.google.com/file/d/1O0BkLL4D_xKcnmWgqERjegWrCC40nMF7/view

Rúbrica exposició oral