Comencem pensant què sabem sobre les drogues i l’alcohol…

Activitat 1: Què sabem sobre les drogues?
 1. Escriu de forma individual tot el que saps sobre les drogues i l’alcohol.
 2. Busca una parella i comparteix la teva informació.
Com podem cercar informació?

Pregunta en el teu entorn proper. Què sap la teva família i entorn proper sobre les drogues? N’heu parlat alguna vegada amb altres persones? Pregunta a les teves amigues i amics què saben sobre aquest tema.

Activitat 2: Cerca, analitza i reflexiona sobre dades públiques relacionades amb les drogues i les seves conseqüències.
 1. Busca informació en aquestes webs o altres que creguis convenient:
  1. Transit.Gencat.cat
  2. Taules estadístiques accidents i drogodependències
 2. Crea un full de càlcul dins la carpeta grupal de Drive.
 3. Trasllada la informació i genera unes gràfiques que mostrin dades d’interès, per exemple:
 4.  Pots usar aquest recurs sobre Fulls de càlcul de Drive

 

Activitat 3. Idees prèvies sobre drogues.
 1. Llegeix aquests falsos mites sobre les drogues.
 2. D’aquestes afirmacions, creus que totes són certes?

Joc per treballar falsos mites per treballar les idees prèvies.