Comencem pensant què sabem sobre les drogues i l’alcohol…

Activitat 1: Què sabem sobre les drogues?
 1. Escriu de forma individual en el debat de Moodle tot el que saps sobre les drogues i l’alcohol.
Com podem cercar informació?

Pregunta en el teu entorn proper. Què sap la teva família i entorn proper sobre les drogues? N’heu parlat alguna vegada amb altres persones? Pregunta a les teves amigues i amics què saben sobre aquest tema.

Activitat 2: Cerca, analitza i reflexiona sobre dades públiques relacionades amb les drogues i les seves conseqüències.
 1. Buscarem informació sobre dades numèriques relacionades amb el consum de drogues i accidents de trànsit.
 2. Crearem un full de càlcul per tal d’analitzar la informació i realitzar una anàlisi i valoració final.
 3. Traslladarem la informació i generarem unes gràfiques que mostrin dades d’interès.
 4. Trobareu com realitzar l’activitat en el document R1_Act2_alumnat, feu  una còpia d’aquest document en la vostra carpeta de Drive.
 5. Full de càlcul per la tasca 2 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q8Hi5uiIqXAjw40I3LrF-rPR2-Bssgg2jaQWthIgvX8/edit?usp=sharing

 

Activitat 3. Idees prèvies sobre drogues.
 1. En la primera activitat heu posat en comú els vostres coneixements sobre drogues i en la segona heu investigat i reflexionat sobre quina és la situació actual del consum de drogues i els accidents de trànsit.
 2. Ara és el moment de valorar tot el que heu après avui. Com ho fareu?
  1. Primer haureu de llegir el següent document R1_Act3_Conclusió coneixements drogues.
  2. Després, haureu de preparar un text de forma col·laborativa entre tots els membres de l’equip a Drive amb unes conclusions . 
  3. Una vegada redactat, un membre de l’equip haurà de traslladar aquest text a la web grupal de Sites.