CATALÀ

EL CÒMIC

 

ELS DIFTONGS I ELS HIATS

Ara, a practicar!