Presentació i estructura del bloc

Paraules amb ànima (Tast d’ecologia emocional aplicada a la llengua catalana de 1r d’ESO) és un bloc amb activitats per treballar a classe tant a les sessions de tutoria com a les classes de llengua. La tria de textos, cançons, vídeos amb les activitats proposades permeten acostar-se a l’ecologia emocional i començar a familiaritzar-se amb la gestió de les emocions en les quatre àrees d’acció: territoris, vincles, energies i clima. A través d’aquest material és possible obrir una porta als adolescents en el camí de ser la millor versió de si mateixos com a persones CAPA (creatives, autonòmes, pacífiques i amoroses).

Cada una de les entrades té un text per ser llegit, un vídeo, una cançó o un text per dictar. Aquests quatres apartats queden reflectits a les categories a què pertanyen els articles. Les etiquetes permeten veure  els diferents conceptes d’ecologia emocional que es treballen amb cada un dels textos.

A cada una de les entrades, trobareu un document en format word que us podreu descarregar i modificar per tal d’adaptar-lo a les necessitats de l’aula on treballeu. Aquí teniu  algunes orientacions que m’han ajudat a l’hora de treballar la majoria dels textos amb els alumnes. Val la pena recordar i tenir en compte que som model dels nostres alumnes i que en la mesura que nosaltres ens responsabilitzem de la nostra actuació, que reduïm el nivell de tòxics, que reutilitzem i reciclem les nostres capacitats i habilitats, i que treballem per restaurar les ferides emocionals, anirem creant vincles i climes emocionalment sostenibles. Les orientacions proposades són les següents:

  1. Dictats

Fer un dictat a la pissarra és una de les moltes eines que tenim a l’abast els professors de llengua per tal de treballar l’ortografia i els signes de puntuació. L’experiència m’ha anat ensenyant que és millor fer un dictat curtet per tal de mantenir l’atenció. A primer d’ESO m’ha funcionat bé començar la classe amb el dictat i fer-ne un, com a mínim, dos dies a la setmana.

Alguna vegada també sol donar bons resultats que el portin triat ells. Serveix per conèixer-los una mica més, per fer-los sentir partíceps a l’aula i, sobretot, a mi m’ha permès conèixer cançons i textos molt interessants!

En els dictats, insisteixo molt a posar el nom de l’autor del text i el títol de l’obra a què pertany. D’aquesta manera, sento que fem un petit reconeixement a l’autor i aprofito per explicar-los que, quan escrivim a mà, cal subratllar el títol; si ho féssim a ordinador, caldria fer-ho en cursiva. És un detall petit, però els queda tan clar que, si dicto una frase feta o un refrany, també en volen saber l’autor!

Alhora és també una bona eina per treballar textos que ens permetin reflexionar sobre nosaltres, els altres i el món. Si després del dictat, el corregim a la pissarra entre tots, val molt la pena demanar tenir cura del llenguatge.

Us animo a provar de demanar-los: “Qui ajuda en/la… a millorar el seu text?” D’aquesta manera, els animem també a demanar ajuda perquè no sempre som capaços de fer-ho tot sols ni sabem de tot! És l’alumne que ha escrit el text a la pissarra qui tria, d’entre totes les mans alçades, la persona que l’ajuda a millorar.

 Textos i vídeos

 L’autoconeixement a què porten la majoria de preguntes i d’activitats de l’apartat d’ecologia emocional fa que hi hagi molts alumnes que el primer que demanen sigui: “Ho haurem de llegir en veu alta?” La meva resposta ha estat: “Si tu vols compartir-ho, tindràs l’oportunitat de fer-ho. I, si no, tranquil. Sí que et demano que ho escriguis”. Això acostuma a fer-los sentir més disposats a escriure-ho i, en alguns casos, a compartir-ho en veu alta. Dependrà de la confiança que senten en els companys i també en el professorat. En alguns casos m’han demanat que m’ho llegís, però que no fes davant de tota la classe.

  1. Cançons

 Per a mi ha estat difícil aconseguir que tot el grup s’impliqués a cantar les cançons. Si la coneixen és molt més senzill, però la veritat és que alguns han fet un petit descobriment musical. De totes maneres, jo sempre els animo a cantar i sovint és molt díficil que jo estigui en absolut silenci.

Quan compartim, si així ho decideixen, les reflexions sobre la cançó des del punt de vista de l’ecologia emocional, podem aprofitar si som a classe de llengua per ajudar a millorar el text des del punt de vista del lèxic, de la cohesió i la coherència. És important recalcar la paraula millorar, perquè està carregada de menys connotacions negatives que la paraula corregir. I en definitiva del que es tracta és de fer una nova versió revisada.

Si voleu contactar amb mi, el meu correu electrònic és dclota@xtec.cat