Ordinadors a les aules. La clau és la metodologia

La clau és la metodologia

La clau és la metodologia

Ja ha sortit publicat el nou llibre Ordinadors a les aules. La clau és la metodologia

Tinc el privilegi de treballar amb aquest gran equip i desitgem compartir amb vosaltres coneixements i experiències.

Autors-es: Carme Barba, Sebastià Capella (coord.), J. Adell, G. Al·lès, N. Alart, J. Barato, R. Barlam, I. Bernabé, N. Cervera, N. Coma, R. Doménech, J.L. Fierro, M. Ivanova, M. del M. Lluelles, C. Miró, I. Palahí, A. Pérez Sánchez, I. Pérez Torres, M. del Pozo

Els ordinadors ja hi són o arribaran ben aviat a les aules. Aquest llibre ens ajudarà en els canvis que això representa en el dia a dia i que s’han de sostenir en tres grans columnes: els continguts, les metodologies, les eines i els recursos tecnològics.