Category Archives: Història

Resum d’història (3): El modernisme

Durant el segle XIX Catalunya va un procés d’industrialització que va transformar notablement la societat catalana.

El predomini de la indústria tèxtil: N’hi havia dos models: els vapors (situats a les ciutats i funcionaven amb l’energia del carbó) i les colònies ( ubicades a les afores de les ciutats, prop dels rius amb habitatges, escoles, esglésies…)

La societat:

Burgesia industrial : a Catalunya impulsà el modernisme.

Els obrers: a les fàbriques també hi reballaven nens i nenes

Vídeo El Modernisme

Resum d’història (2): Els Borbons i l’11 de setembre

 Al segle XVII concentraven tots els poders. Eren monarquies absolutes.

Carles II va morir sense descendència el 1700, va deixar com a hereu Felip V de la dinastia dels Borbons, però no tenia el suport de totes les corones. Altres preferien l’arxiduc Carles d’Austria, que també tenia el suport de la Corona d’Aragó…

Víceo “Història de Catalunya”

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=23331&p_ex=hist%F2ria%20de%20Catalunya

Resum d’història (1): Els Austries

El poder dels Austries:

Durant el segle XVI el nét dels Reis Catòlics, Carles I, va aplegar sota a seva corona un imperi gran i poderós. Va ser el primer monarca de la dinastia dels Austries.

Vídeo “Història de Catalunya” Cara i creu de l’imperi dels Austries

La guerra dels Segadors.

Vídeo “Història de Catalunya”  Defensors de la terra

Música.

http://www.xtec.es/~aguiu1/socials/segadorsversioactual.htm