Què cal saber?

La nutrició és el procés que permet incorporar els nutrients que contenen els aliments per obtenir l’energia suficient per poder fer les funcions vitals.

Els nutrients dels aliments els podem classificar en tres tipus:

 • Nutrients energètics. Els gúcids o hidrats de carboni i lípids o greixos, que són els que aporten energia. Els hidrats de carboni aporten energia directament, mentre que els greixos s’utilitzen com a reserva d’energia.
 • Nutrients constructors. Són les proteïnes. Serveixen per créixer i renovar les cèl•lules que es moren.
 • Nutrients reguladors. Són necessaris per al bon funcionament de l’organisme i per a la correcta assimilació dels aliments. L’aigua, les vitamines i les sals minerals són substàncies reguladores.

És molt important menjar correctament, per poder adoptar una alimentació saludable. Una alimentació saludable és aquella que permet que la persona pugui desenvolupar de manera adequada les diverses activitats que comporta el seu dia a dia.

Aquesta alimentació saludable ha de complir els requisits següents:

 • Completa: inclou tots els nutrients que necessita l’organisme.
 • Variada: formada per molts aliments d’origen diferent.
 • Equilibrada: incorpora els nutrients en proporcions adequades.
 • Segura: els aliments estan nets, i la manipulació i conservació es fan en condicions higièniques.
 • Suficient: amb capacitat per proporcionar l’energia diària necessària.

Alhora, per portar un règim alimentari saludable i equilibrat, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana que es reparteixi l’energia ingerida en les proporcions següents:

 • Un 50-55% provinent dels glúcids o hidrats de carboni.
 • Un 30-35% provinent dels lípids o greixos.
 • Un 12-15% provinent de les proteïnes.

webs sobre la nutrició

http://www.aula2005.com/html/cn3eso/06aliments/06aliments.htm

http://www.xtec.cat/~afaro1/3rESO/3rESO-digital/nutricio/3ESO-TEXT-BIO-nutricio.htm

Vídeo sobre l’anorèxia, explicació d’un cas real