Què cal saber?

NIVELLS D’ORGANITZACIÓ
Tots els éssers vius estan formats per cèl·lules que es poden agurpar i formar estructures complexes, però les cèl·lules estan constituïdes per components més petits, que aquests al seu torn estan formats per unitats encara més petites. Els éssers vius estan constituïts pels mateixos elements químics que la resta d’estructures del planeta
Nivells d’organització: cadascun dels diferents graus de complexitat en què s’organitza la matèria

 • Nivell subatòmic: partícules que forment els àtoms: protons, neutrons i electrons.
 • Nivell atòmic: format pels àtoms, que són els constituents més petits de la matèria que mantenen les seves propietats. Quant aquest elements químics forman part de la matèria dels essers vius els anomenem bioelements. (clica damunt el nom per saber més)
  • Bioelements primaris. Constitueixen el 96% de la matèria viva i són: C, O, H, N, S i P. Són els que formen les biomolècules orgàniques.
  • Bioelements secundaris. Són la resta que estan en menor proporció, però això no significa que no siguin iguals d’importants pel nostre organisme, per exemple ho són el Na, Ca, K, Fe, …
 • Nivell molecular: molècules resultants de l’enllaç de diferents àtoms. Algunes són molt senzilles, com l’aigua, i d’altres molt complexes, com les proteïnes. Les molècules que formen part dels éssers vius es coneixen amb el nom de principis immediats o biomolècules (clica damunt el nom per saber més) i poden ser:
  • Biomolècules Inorgàniques: es troben tan en la matèria viva com en l’inerta. (aigua i sals minerals) i que no estan constituïdes per cadenes de C i H.
  • Biomolècules orgàniques: només es troben en la matèria viva. (glúcids, lípids, proteïnes i àcids nucleics) constituïdes basicament per C i H.
 • Nivell cel·lular: format per les cèl·lules. Els organismes més senzills estan formats per una sola cèl·lula: unicel·lulars. En els més complexos, l’organisme està format per un elevat nombre de cèl·lules: pluricel·lulars. En aquests tipus d’organisme cada cèl·lula té una tasca concreta i totes treballen conjuntament per a garantir la vida de l’organisme. Les funcions vitals (nutrició, relació i reproducció) comencen a manifestar-se a partir del nivell cel·lular, per això diem que la cèl·lula és la unitat de vida més petita. L’èsser humà està format per uns cent bilions de cèlules.
 • Nivell de teixit: conjunt de cèl·lules especialitzades amb una mateixa funció i un mateix origen. (texit epitelial, connectiu, muscular…)
 • Nivell d’òrgan: un òrgan està format per diferents teixits que s’agrupen per fer una funciò determinada (cor, ossos…)
 • Nivell de sistema: un sistema és un conjunt d’òrgans semblants que fan una funció i que estan formats per un mateix tipus de teixit (sistema esquelètic, muscular…)
 • Nivell d’aparell: conjunt d’òrgans diferents, cada un amb una funció determinada i que participen en una o diverses funcions superiors (aparell locomotor, digestiu…)
 • Nivell d’organisme: fa referència a l’èsser viu en conjunt. (ésser huma..). En els organismes unicel·lulars, el nivell cel·lular i el d’organisme coincideixen.

Per ampliar coneixements pots visitar les següents webs: