Secretaria

HORARI DE SECRETARIA

dilluns, dimecres i dijous de 17.00h a 19.00h

NOU!!!! Període d’inscripció a l’EMMA per al curs 2011-2012

Del 02/05/2011 al 27/05/2011

La documentació a aportar és:
– Sol·licitud d’inscripció (disponible a l’EMMA)
– Autorització d’ús d’imatge, sempre que el pare/mare o tutor legal estigui d’acord. (disponible a l’EMMA)
– Fotografia de carnet.
– Còpia de la targeta de la Seguretat Social.
– Còpia del DNI en cas de ser major de 18 anys.