Tag Archives: diafragma

LA VEU

Joc “El Penjat”. Amb els diferents tipus i tessitures de la masculina i femenina.
laveupenjats

Tot relacionat amb la veu humana: Tessitura, registres, malalties, aparell respiratori…
laveuhumana

Classificació de les veus humanes: masculina, femenina i nens. Presentació flash.  EDU365:
laveu.jpg

El sistema respiratori. Presentació flash. Molt bona.
sistemarespiratori.jpg

La veu: l’instrument musical més perfecte. Presentació de l’aparell fonador, ressonador i respiratori en diapositives, inclou fotografies:
lavoz.jpg

Classificació de les veus humanes: home i dona. Presentació flash:
lesveushumanes.jpg

La veu. Mira com canten – a capella – aquests cavalls:
cavalls-cantant.jpg