Category Archives: Sidokus i Crucigrames

SIDOKUS i CRUCIGRAMES

SIDOKUS:

Sidokus per fer a l’aula, també per imprimir: (edu365)

sidokus.jpg

Pàgina oficial de SIDOKUS:

sidokus2.jpg

CRUCIGRAMES:

Crucigrames instruments, i següents…..veig……:
crucigramainstruments2

Crucigrama dels instruments:
crucigramainstruments1

Crucigrama d’instruments:
crucigramainstruments

Crucigrama Tempos:
crucigramatempos1

Fes aquest crucigrama sobre els tempos:
crucigramatempos.jpg

Amb aquest programa podràs crear els crucicgrames que vulguis. Baixa-te’l:crucigramesprograma.jpg