WEBS INTERESSANTS

 

 1. AULODIA:
  http://www.aulodia.com/rincon_didactico.htm (Recursos didàctics)

 2. LA CAIXA DE MÚSICA:
  http://www.xtec.cat/~jsors/musica02.htm (Estils de música)

 3. ELECTRONIC MUSIC
  http://techno.org/electronic-music-guide/ (Estils de música)

 4. LA CAJA DE MÚSICA
  http://www.xtec.es/centres/a8019411/caixa/index_es.htm (Teoria i explicacions d’instruments, escales…)

 5. LA MÚSICA COM A LLENGUATGE
  http://www.xtec.es/~dmarchan/audio/audio1/portal.htm

 6. RTEE. Xarxa TelemàticaEuropea per l’Educació. Informàtica i Educació Musical.
  http://www.xtec.es/rtee/cat/index.htm
 7. ARRANJAMENTS A LA CARTA
  http://www.xtec.net/~jgomez48/index.htm

 8. EDU 365
  http://www.edu365.cat/primaria/muds/musica/index.htm

 9. ENTRETENIMENTS MUSICALS
  http://www.xtec.es/trobada/musica/

 10. APRENDRE A TOCAR LA GUITARRA
  http://www.farhatguitar.com/index.php?load=noticias

 11. MÚSICA MAESTROS
  http://www.musicamaestros.com.ar/mm/index.html

 12. PLAY MUSIC
  http://www.playmusic.org/

 13. RECURSOS EN XARXA PER MESTRES D’EDUCACIÓ MUSICAL
  http://inicia.es/de/teo_ramirez/recursos.htm

 14. CLASSIC FOR KIDS
  http://www.classicsforkids.com/index.as

 15. ATRAPASONS
  http://www.tv3.cat/pprogrames/atrapasons/atrSeccio.jsp

 16. FUNGALAFIA
  http://fungaalafia.blogspot.com/ (Interessant la percussió corporal)

 17. METRÒNOM ON LINE
  http://www.metronomeonline.com/     http://www.8notes.com/metronome/ (amb ritmes)

 18. MUSIQUETES.CAT
  http://www.musiquetes.cat/

 19. MAMÁ LISA’S WORLD (Cançons de tot el món)
  http://www.mamalisa.com/?t=sh

 20. MÚSICA I MOVIMENT.  LEONARDO RIVEIRO. Relacions entre paràmetres musicals i moviment corporal.
  http://platea.pntic.mec.es/~jgarci1/leoriv1.htm#3.1

 21. RECURSOS MUSICALS A LA XARXA. Moviment Coral Català:
  http://www.xtec.es/entitats/rmcc/

 22. EAR TRAINING WEBSITE. Programa de música per descarregar.
  http://www.earpower.com/view_ep.php

 23. PROJECTE TELEDMUS. Canóns pòpulars d’Europa i Vocabulari Musical Sonor. (Interessant)
  http://www.xtec.es/rtee/cat/teledmus/index.htm

 24. TOT MÚSICA.
  http://www.xtec.es/~dmarchan/index.htm

 25. QUÈ CANTEM AVUI? Recull de cançons amb partitures, arxius midi, de tots els estils.
  http://www.xtec.es/~msanahu4/

 26. CANÇONS. Recull de cançons de tot tipus. (anar a l’apartat de cançons)
  http://semmusica.sealtcamp.net/

 27. SOFTWARE DE MÚSICA. Descàrrega de softwaremusical de tot tipus (en anglès)
  http://www.hitsquad.com/smm/

 28. SOFTWARE D’EDUCACIÓ DE L’OÏDA. Ear Training. Programes i tests:
  https://www.msu.edu/user/spangle9/etsoftware.html
 29. PARTITURES MUSCIALS.
  http://www.xtec.es/entitats/rmcc/partitures.htm
 30. FREE-SCORES. MONDIAL DE LA PARTITION GRATUITE. Pàgina amb partitures de molts compositors i per tots els instruments:
  http://www.free-scores.com/
 31. SCORE-ON-LINE. Partitures de compositors clàssics i per molts instruments:
  http://www.score-on-line.com/freescores.php

Deixa un comentari