Màquines combustió interna

TEORIA 
  •  Funcionament d’un motor de 4t amb Sracth (Maria Lora)

ANIMACIONS 
  • Animació Universitat de Sevilla ( Física Aplicada)

  • Animació 2 Temps


imatge Wikipedia

ACTIVITATS ONLINE – AUTOAVALUACIÓ

 

VIDEO
Motor dièsel (Motorgiga TV)

Motor de 2T (You tube)

    • Diferències entre motor de guspira i dièsel

 

Creacions de Sites (google)

  • Webs d’interès

Crear un codi QR

Creative commons

  • Vídeos

Creació  d’un google Sites  (Eastern Michigan University)

Edició d’una pàgina en google Sites (Eastern Michigan University)

Compartir i publicar en el Google Sites (agoralearning,org)

Incloure imatges i vídeos (Eastern Michigan University)


Incloure enllaços (Eastern Michigan University)

 

Màquines tèrmiques

Presentació de les màquines tèrmiques: tipus i funcionament

 

`

ACTIVITATS ONLINE -AUTOAVALUACIÓ

Us deixo diferents activitats online de màquines tèrmiques en general :
Identificar els diferents tipus de màquines tèrmiques :

Comunicacions

 

TEORIA 

ANIMACIONS 

      –  Telefonia fixe 

 

ACTIVITATS ONLINE-AUTOAVALUACIÓ

    • Cómo funciona el GPS (edupuzzle-Maria Lora). Al final del vídeo teniu una sèrie de preguntes sobre el GPS

 

VÍDEO
  • -Elements de la comunicació : You tube

Espectro electromagnètic ( Infoclima-you tube)

-Telefonia  i telèfon mòbil i parlar sense fil (El programa “Quèquicom” dedica el capítol a la telefonia mòbil, a la seva història i a les capacitats tecnològiques dels telèfons de darrera generació)

Edu3.cat (telefonia mòbil)

Edu3.cat (telèfon)

¿Cómo funciona el GPS ? Date un voltio (youtube)

GPS (You tube)

Internet (Enciclopèdia audiovisual de les Ciències i de les Tècniques (In situ). Telecomunicacions) Edu3.CAT