Processos tecnològics

TEORIA 

Com es realitza un procés tecnològic?

TeachingThinking-Genial.ly

VIDEOS 

Com es realitza el procés industrial del iogut ?? Aquí dos exemples


La Fageda


FUENTE: RTVE, programa Made in Spain.

ACTIVITATS


Electricitat

TEORIA 
Activitats 
Videos
  • Introducció a l’electricitat (Marta GM)

 

Ley de Ohms (Víctor Medina)


Riscos elèctrics (INSST vídeos)

Estàtica

TEORIA 

 

VÍDEOS

  • Estàtica


  • Cuerpo rígido: Fuerzas y momentos (EAFIT Virtual)

EXERCICIS

Màquines combustió interna

TEORIA 
  •  Funcionament d’un motor de 4t amb Sracth (Maria Lora)

ANIMACIONS 
  • Animació Universitat de Sevilla ( Física Aplicada)

  • Animació 2 Temps


imatge Wikipedia

ACTIVITATS ONLINE – AUTOAVALUACIÓ

 

VIDEO
Motor dièsel (Motorgiga TV)

Motor de 2T (You tube)

    • Diferències entre motor de guspira i dièsel

 

Creacions de Sites (google)

  • Webs d’interès

Crear un codi QR

Creative commons

  • Vídeos

Creació  d’un google Sites  (Eastern Michigan University)

Edició d’una pàgina en google Sites (Eastern Michigan University)

Compartir i publicar en el Google Sites (agoralearning,org)

Incloure imatges i vídeos (Eastern Michigan University)


Incloure enllaços (Eastern Michigan University)