Materials i les seves propietats

Els materials i les seves propietats

Aqui us deixo un video  de tecnologiaoyg  molt bo sobre les propietats dels materials

 

Activitats Online 

 


 

Us deixo aquest Quizzez amb diferents preguntes sobre aquest tema : Materials i les seves propietats 

Electricitat

TEORIA 
Activitats 
Videos
  • Introducció a l’electricitat (Marta GM)

 

Ley de Ohms (Víctor Medina)


Riscos elèctrics (INSST vídeos)

Estàtica

TEORIA 

 

VÍDEOS

  • Estàtica


  • Cuerpo rígido: Fuerzas y momentos (EAFIT Virtual)

EXERCICIS

Màquines combustió interna

TEORIA 
  •  Funcionament d’un motor de 4t amb Sracth (Maria Lora)

ANIMACIONS 
  • Animació Universitat de Sevilla ( Física Aplicada)

  • Animació 2 Temps


imatge Wikipedia

ACTIVITATS ONLINE – AUTOAVALUACIÓ

 

VIDEO
Motor dièsel (Motorgiga TV)

Motor de 2T (You tube)

    • Diferències entre motor de guspira i dièsel