“Una imatge diu més que mil paraules”  

A partir de les imatges podem rebre i oferir molta informació, sovint més informació de la que en aquell moment ens sembla que assimilem. Molts cops ens fixem o mostrem només en aquella part visual, els colors, contrastos, formes… però hem de tenir present que també hi han altres informacions amagades, i molt importants que estan implícites a les imatges, i com que no són visibles, no li donem la importància que es mereixen dins de l’aula. Aquestes informacions tenen a veure amb les emocions, els records, les sensacions,… aspectes que ens vincula de certa manera a aquella imatge.

El fet de poder rebre i oferir tanta informació a partir d’una imatge, ens obre un ventall de possibilitats d’expressar, de compartir, de participar, independentment de les capacitats de l’individu. Alumnes amb un llenguatge oral molt limitat o sense llenguatge, amb disfuncions motrius, amb un nivell cognitiu molt per sota de la resta de companys de l’aula, alumnes amb dificultats per relacionar-se i interactuar amb la resta… tothom pot dir la seva.

Aquesta experiència va començar fa tres anys per donar veu inicialment a aquells alumnes que necessitaven altres formes d’expressió, per enriquir la seva participació dins del grup d’iguals. Actualment es fa servir com a una eina més d’aprenentatge i el seu ús es fa extensible a tothom.

Dir a partir de la fotografia, ha estat possible amb l’app Thinglink, ja que ofereix la possibilitat de crear punts d’interacció a la imatge. Aquests punts d’interacció poden ser textos, altres imatges, vídeos i material multimèdia. La informació addicional que afegirà l’alumne a les imatges i com ho farà, sempre tindrà relació amb el moment evolutiu en què es troba i la manera en què se senti més còmode expressant allò que vol compartir.

Aquesta experiència es dur a terme a una escola de Barcelona. Una escola inclusiva des dels seus orígens, que sempre ha vetllat per cercar maneres de fer on tothom pugui participar. L’ús de l’aplicació Thinglink es dur amb els cursos 4t, 5è i 6è, on actualment hi ha escolaritzats dos alumnes amb NEE. Un d’ell amb un retard en l’aprenentatge i discapacitat motriu important a les extremitats superiors, i un segon amb Síndrome de Down que no té assolida la lectoescriptura. A l’experiència també va participar durant dos cursos un alumne amb TEA i que actualment ja no està escolaritzat al centre.

Tot va començar quan els alumnes de 5è amb TEA havien de preparar una conferència individual o per parelles per presentar durant el tercer trimestre. Alhora estaven fent un projecte sobre la fotografia. Vam relacionar les dues activitats. En veure les possibilitats de l’aplicació, el grau de participació d’ell i el company, i com es podria aprofitar el resultat quan s’exposava al grup classe, vam decidir portar la pràctica a altres situacions d’aprenentatges amb altres alumnes.

Descripció del procés seguit

Com ja he comentat, inicialment va ser una proposta només dirigida a alguns alumnes en concret. D’aquí dos exemples:

Una de les activitats destacades del projecte de fotografia era el fet d’expressar amb una imatge, expressar quelcom important que l’alumne havia viscut a l’escola. Havien de fotografiar espais importants per ells i descriure’ls. L’alumne amb TEA sempre estava al gronxador, i vam pensar que podia ser important començar a treballar a partir d’aquest espai tan important per ell. Entre les fotografies que va fer vam triar el gronxador buit i també es va fer alguna amb ell gronxant-se. Amb un company va crear la imatge interactiva, i al moment de fer la descripció, ell va mostrar aquesta imatge.

Seguidament va seguir fent fotos i posant text i altres imatges per exposar a la conferència sobre LA SEVA ESCOLA, que feia amb una companya de la classe.

https://www.thinglink.com/scene/895689374866341888

Els temes a treballar sempre eren molt propers a ell, on tingués vivències que pogués expressar.

 

 

 

 

 

Després es va anar ampliant a altres situacions:

Sovint allò que se li demana a l’alumne pot arribar a tenir un nivell d’abstracció massa complex per entendre en determinats alumnes, per aquest motiu el fet de simplificar la informació i treballar a partir d’una imatge que sigui significativa per ell, afavoreix el treball en si. En aquesta ocasió a una classe de 4t havien de representar gràficament el plànol de la seva habitació. L’alumne amb NEE a partir d’una imatge del seu dormitori va crear punts d’interacció on escrivia paraules de coses que ens podien trobar a l’habitació o afegia vídeos amb companys. Quan tots van presentar el plànol, ell va presentar la imatge.

https://www.thinglink.com/scene/885497339878309888

Durant els cursos següent l’ús ha estat més freqüent, en conferències, treballs dels projectes…

Aquest curs s’ha fet servir sovint, sobretot a l’aula de 4t, on hi ha un alumne amb una discapacitat motriu important que treballa habitualment amb la tauleta. Molts cops es fa una fotografia de la feina que fa la resta, en el cas de ser una fitxa, i escriu paraules o fa vídeos creant punts d’interacció a les imatges.

Estan treballant com a projecte de curs l’hort, i ell amb un parell de companys són els encarregats de fer el reportatge fotogràfic. Sovint aprofiten algunes imatges i les milloren amb l’aplicació. Per la festa que celebra l’escola i venen les famílies presentaran algunes d’aquestes imatges.

https://www.thinglink.com/scene/1189520028995682305

Ha estat una experiència molt positiva. Actualment a l’escola es fa servir com a eina de documentació per elaborar treballs, projectes i presentacions.

El fet que tothom conegui l’ús d’aquesta aplicació facilita que s’ajudin entre ells i que l’adult passi a ser un punt d’informació per ajudar en moments puntuals.

Observant el gran profit que s’està fent d’aquesta aplicació, mirarem d’altres a veure si podem aconseguir tenir un ventall més ampli d’app per treballar conjuntament.

 

Apps utilitzades

Thinglink