A educació física dins el currículum es treballa l’expressió corporal. És un contingut que acostuma a treballar-se de la mateixa manera. Tanmateix, és un tema que de vegades, no sempre, pot resultar poc atractiu. Per aquest motiu, aquest curs, de forma pilot al grup de quart A, vam decidir introduir una eina digital com a recurs innovador per afavorir la motivació, implicació en el desenvolupament de tot el procés, i el coneixement de les noves tecnologies.

En relació a l’atenció a la diversitat, no ha estat necessari de cap mesura especial. El dia de la gravació, un alumne es va negar a participar, per la qual cosa, el vam convidar a fer de suport als adults (va gravar els vídeos, suport als companys, …).

Identificació de l’experiència

Escola Dolors Martí, Igualada.

Marcos Sarabia (mestre d’educació física) i Neus Artiga (fisioterapeuta EAP Anoia).

Descripció del procés seguit

Vam explicar als alumnes el projecte pilot amb una petita presentació: introduir la tècnica del croma a la unitat didàctica d’expressió corporal i un vídeo “model” on mestres de l’escola representaven una petita història. Es va crear una rúbrica d’avaluació i se’l hi va donar.

La classe es va dividir en grups. Cada grup tenia una fitxa on es recollia nom del grup, participants, demanava que omplissin la descripció de la història (introducció, nus, i desenllaç) i llistat de material que necessitarien. Se’ls hi va facilitar possibles idees d’història, tot i que tenien llibertat absoluta per triar temàtica.

Inicialment es van planificar 3 sessions i finalment, se’n van fer 5, ja que l’alumnat mostrava molt d’interès. Es va parlar amb la tutora, i es va demanar que poguessin buscar imatges de fons per a cada escena en una hora d’informàtica.

L’última sessió es van fer les gravacions amb tot el muntatge. El maquetatge i la composició final ho vam fer els adults, ja que no hi havia hores disponibles.

El vídeo resultant s’ha penjat al bloc de l’escola.

Valoració de l’experiència

La valoració global és bona i el resultat final ha estat satisfactori. Aspectes a millorar, un adult per portar la classe és complicat, ja que els alumnes demanen molt suport. Per una altra banda, hauria anat molt millor tot el procés si aquest és facilites més l’estructura: objectius a curt termini temporalitzats per sessió (plantilla story board).

El maquetatge i muntatge no són complicats però si elaborats, es necessita temps, per la qual cosa, s’han hagut de dedicar moltes hores fora d’horari lectiu. Potser per a pròximes edicions, valdria la pena fer-ho amb grups de cicle superior, ja que són més autònoms i segurament, poden participar de forma més activa tot el procés. Tanmateix, facilitar eines i temps per treballar-ho a través de diferents àrees, no només a educació física. Potser es podria plantejar dins d’un monogràfic.

Mostra de l’experiència

Video creat pels mestres per la presentació https://drive.google.com/file/d/1C1kgSoKTQ8zFSrkTmIv6YTrY-OZ6OxYs/view?usp=sharing

Vídeo resultant

https://drive.google.com/open?id=1v9aTCy3aI4GtqWotQyUGZIYQOkXXFgFb

Apps utilitzat

KineMaster

Windows Movie Maker