Competència d’Aprendre a Aprendre

He constatat al llarg de la meva experiència docent que cada vegada més, l’alumnat que arriba a Batxillerat té poca capacitat d’anàlisi dels textos i de les notícies, que no saben interpretar els fet adequadament i que són capaços de reproduir continguts o processos de forma mecànica però sense un veritable aprenentatge significatiu.

S’han acostumat, molts d’ells,  a no valorar o no tenir la capacitat crítica davant de fets i donen per correcta qualsevol informació sense passar-la per sedàs de l’anàlisi ni del dubte.

Els nens d’Educació Infantil i del Primer Cicle de Primària són capaços de representar en un full un munt de coses, relacions, informacions, inclús emocions. En un full representen les mares i pares, els gemarns, el gos, la relació d’importància de cadascun d’ells, el paper que juga el que dibuixa a la família… Són capaços de presentar en un full tot el que entenen sobre un determinat tema: Natura, Barri, Ocells, Mascotes, Números… Però a mesura que s’acostumen a concretar els conceptes, abandonen el dibuix i cada vegada més van cap a l’abstracció, tot i moltes vegades no entendre-la correctament.

Poden conèixer l’algoritme de multiplicar però no entendre que la multiplicació és una suma. Moltes vegades els hi falta la imatge del que estan representant i automatitzen els processos.

Desprès en arribar a la Secundària i Batxillerat busquen els processos i la memorització sense l’anàlisi, la síntesi, les relacions i conclusions de les coses que aprenen.

Penso que s’han perdut en la forma i no els hi cal entendre per a què aprenem.

Per aquestes raons és necessari recuperar la imaginació i les tècniques d’explicació conceptuals, mentals, les relacions entre elles, les conseqüències que se’n derivin…

Identificació de l’experiència

Centre: INS Front Marítim

Docent: Félix Eroles Torrecilla

Nivell: Batxillerat, 1r i 2n

Contextualització: Assignatures de Filosofia i ciutadania, Història de la Filosofia i Psicologia.

Descripció del procés seguit

La tasca s’ha realitzat primer en grup i quan tothom ho ha entès, comencen a treballar individualment.

Els mapes conceptuals, esquemes, relacions… han de ser d’elaboració pròpia ja que ajuda a consolidar l’aprenentatge.

Exemples

En paper

En vídeo

Presentació en classe

Aplicació on-line

https://www.goconqr.com/es/p/12984961-APRENDIZAJE-mind_maps

Valoració de l’experiència

En general els hi agrada; alguns d’ells i elles treuen molt profit i els hi serveix per respondre en proves escrites, per agafar apunts, per fer-se Xuletes, per fer mapes del que volen expressar…

Mostra de l’experiència

https://prezi.com/view/Flf3h6AqcfuzCJ5LrC36/

Apps utilitzades

El més important és el saber fer mapes conceptuals, analitzar i expressar. Es pot fer en paper, en la pissarra, en qualsevol aplicació o app, en vídeo (com els exemples que he posat).

Hi ha infinitat de recursos TIC que són TAC en el moment que les fem servir com utilitat d’aprenentatge . No importa tant l’aplicació, que cal que sigui transparent per l’usuari sinó l’ús que en fem. Així cadascú pot sentir-se més còmode en un tipus d’app o fent tot a mà.

Algunes d’elles:

App en Android: MiMind: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cryptobees.mimind&hl=en_US

Mapes mentals on-line: https://www.goconqr.com

Mapes mentals per col·laborar:

https://www.canva.com/es_es/graficos/mapas-mentales/

https://bubbl.us/0268077579771317

https://creately.com/diagram-products#online

https://coggle.it/#pricing

Per a Chrome: https://chrome.google.com/webstore/detail/mindmap/gdaeohpmcenmffofpikllphdhlkkocfa#detail/mindmap/gdaeohpmcenmffofpikllphdhlkkocfa