Les noves tecnologies possibiliten la participació de tot l’alumnat. Aquesta activitat ha estat pensada per minimitzar les barreres d’aprenentatge de l’alumnat amb més dificultats.  Aquest curs 2017-2018 l’escola ha adquirit cinc tauletes per engegar el projecte d’inclusió digital. L’experiència de la incorporació de l’ús de les tauletes a l’aula ordinària ha estat promogut per l’equip de mestres d’educació especial de l’escola i del SIEI. I ho hem centrat a l’àrea de medi.

L’activitat concreta del projecte s’ha dut a terme coincidint dos mestres a l’aula: la tutora de l’aula i la mestra educació especial i la tutora del SIEI.

Els codis QR i la producció del curtmetratge amb l’aplicació Kinemaster  ha permès que els alumnes amb més dificultats puguin fer una presentació oral i visual conjuntament amb els seus companys. És una activitat oberta a tots els nivells d’aprenentatge. Aquestes aplicacions fomenten el treball cooperatiu, la creativitat, la seqüenciació dels diferents processos, la síntesis de tot el que han après i alhora són molt engrescadores i d’una gran implicació per a tots.

Codis QR

Els alumnes de 3r de primària de l’escola Herois del Bruc de Piera són els encarregats de cuidar les plantes aromàtiques de l’hort. Per donar a conèixer els tipus de plantes que hi ha a l’hort i les seves propietats els alumnes d’atenció a la diversitat van crear els codis QR amb les característiques de les plantes aromàtiques i els noms en diferents idiomes (català, castellà, anglès, nom científic).

Kinemaster

Els alumnes de 5è de primària de l’escola Herois del Bruc han estat els reporters per fer difusió i sensibilització del que és la compostadora. Utilitzant l’aplicació del Kinemaster i l’ajuda del croma han realitzat el curtmetratge, i un cop editat han passat per les diferents classes de l’escola per ensenyar i sensibilitzar sobre la necessitat de reciclar la matèria orgànica i de com podem utilitzar i participar per aconseguir compostatge.

Les dues aplicacions han permès fer partícip a tot l’alumnat de l’escola ja que el curtmetratge ha estat presentat a tots els alumnes i els codis QR es troben a l’hort de l’escola on tots els alumnes hi poden accedir.

Vídeo https://drive.google.com/file/d/12L8DjcMb9O5b0PfetAqVdy4HQCzZbXE9/view?usp=sharing

DESCRIPCIÓ  DEL PROCÉS SEGUIT

Creem codis Qr

L’activitat de creació dels codis QR l’han dut a terme els alumnes de 3r primària que presenten necessitats específiques de suport educatiu i reben atenció en grup reduït. La idea de fer-ho sorgeix de que aquests alumnes a l’àrea de medi treballen les característiques de les plantes aromàtiques. També són els encarregats de plantar-les i cuidar-les a l’hort de l’escola. Els alumnes s’organitzen per parelles on cada parella treballa una planta.

Els passos que es van seguir són els següents:

1. Vàrem anar a l’hort a veure les plantes aromàtiques que havíem plantat,  vam recordar els noms i amb la tauleta vam fer una foto de cada planta.

2. Cada parella va escollir treballar una planta (farigola, romaní, menta, espígol).

3. Van buscar per internet el nom de la planta amb els diferents idiomes (català, castellà, anglès, llatí).

4. Amb l’aplicació Pic Collage van crear un collage on hi havia els diferents noms de la planta, cada un d’ells els havien de posar amb una lletra i color diferent també van afegir la  fotografia de la planta i van acabar de decorar-ho amb les diferents opcions que et permet l’aplicació.

5. Els vaig buscar informació de les característiques de les plantes i ells solament ho havien de classificar en una graella on s’hi especificava ( mida planta, tipus fulles, floració, usos de la planta aromàtica).

6. La informació extreta la van copiar al processador de textos del drive amb el mateix format que ja tenien.

7. Vam crear un codi QR amb l’aplicació QR Code RW pel nom de la planta i un altre per les característiques d’aquesta.

8. Els alumnes van ensenyar a l’aula el treball realitzat on van poder experimentar amb les aplicacions per veure’n la informació.

9. Els codis QR es troben a l’hort de l’escola perquè tots els alumnes hi puguin tenir accés.

Kinemaster /Croma

La proposta es realitza com a síntesis del projecte de medi sobre el reciclatge i el projecte de l’hort a l’escola. L’activitat la realitza un grup de 7 alumnes de cinquè de primària, dos d’ells amb necessitats específiques  de suport educatiu.

El procés ha seguit aquests passos en sessions de ¾ d’hora.

1a sessió  plantegem  l’activitat i visualitzem curt-metratges d’ exemple per tal que es facin idea del producte final. Expliquem que és el Croma.

2a sessió A partir del Power point del projecte s’extreu elaboració del guió per la presentació,  organització, repartiment de tasques. Pluja d’idees alhora de l’ escenificació…

3a sessió elaboració del text a estudiar amb les consignes a transmetre i gestualització.

4a sessió. Fem Fotografies/ vídeo amb croma amb tots els elements que han portat de casa.

5a sessió revisió i repetició de les diferents escenes.

6a sessió edició per part dels mestres amb Kinemaster

Un cop editat es presenta el curtmetratge a les aules de cinquè i fan la presentació a totes les classes de l’escola demanant la col·laboració de tothom per fer el reciclatge de la matèria orgànica i utilització de la compostadora.

A partir d’aquí l’escola demana contenidors per totes les classes i per diferents espais comuns de l’escola. i Cinquè s’encarrega de la recollida i el bon funcionament de la compostadora. Fent la sensibilització i el seguiment.

Valoració de l’experiència

  • El treball amb les tablets segueix sent una experiència nova pels alumnes. Ha resultat molt engrescador, i en tot moment s’han mostrat motivats ja que ells creaven un treball  que veurien tots els nens de l’escola.
  • L’ ús de les tauletes ens ha permès trencar la idea general dels nostres alumnes de que les tablets serveixen només per a realitzar jocs.  Oferint així a l’alumnat amb diversitat funcional noves oportunitats d’aprenentatge amb força possibilitats d’èxit.
  • És una eina molt útil pel que fa al seu maneig i per la immediatesa en què et permet obtenir resultats atractius de les tasques realitzades per l’alumne.
  • Durant el projecte hem treballat a partir del disseny universal de l’aprenentatge que ens ha permès, mitjançant l’ús de les tablets, activar els coneixements prèviament treballats i organitzar-los.
  • En aquesta experiència que hem realitzat els alumnes amb el suport del mestre han estat capaços d’utilitzar les aplicacions.
  • La imatge del vídeo no és del tot nítida degut a la tela utilitzada per fer el croma no era la més adequada.

Apps

KineMaster

PicCollage

QR code RW Escáner