El croma no sols és una pantalla verda. També pot ser una eina engrescadora per que nens que no acostumen a parlar, expressar-se i relacionar-se, ho puguin fer.

Els nens que han compartit l’experiència tenen 4 i 5 anys, molts d’ells nouvinguts, amb desconeixença de l’idioma o amb dificultats per expressar-se i relacionar-se. Així que hi havia que motivar-los d’alguna manera per que poguessin trencar el gel, sentir-se també protagonistes i millorar l’autoestima.

Identificació de l’experiència

Centre: Pep Ventura (L’Hospitalet de Llobregat)

Docent: Patrícia Soria Guillén

Nivell: 2n cicle d’Infantil (4 i 5 anys).

Contextualització: repetida aquesta activitat al llarg del curs a les sessions d’Educació Especial en petit grup.

Descripció del procés seguit

La tasca s’ha realitzat en petit grup a les sessions d’Educació Especial.

Primer, ens seiem en rotllana per que cada nen expressés quina temàtica li agrada per a la foto i quin és el motiu. Se n’alegren quan coincideixen en gustos i els fa tenir més complicitat entre ells.

Després, cada nen/a escull un complement relacionat amb la temàtica escollida.

Un a un, van “possant” davant del croma improvisat amb paper d’embalatge verd.

Tot seguit, escullen el fons, fent que el diàleg sigui fluït expressant desitjos, treballant vocabulari que surt a les imatges, la autoestima al veure’s a les fotos amb allò que els hi agrada.

Valoració de l’experiència

L’experiència ha sigut molt positiva. Fins i tot, al nen que li costava més expressar el que sent, ha participat amb entusiasme. Han fet molta pinya i han aconseguit més seguretat i fluïdesa en la parla.

Aquesta eina també s’hi pot emprar per treballar els projectes d’aula i ha fet que tant adults com nens, veiem el telèfon ja no sols com a eina lúdica, més bé, com una eina més al procés d’ensenyament-aprenentatge.

Apps utilitzades

S’ha utilitzat paper d’embalar verd, un dispositiu mòbil (smartphone) amb l’app Chroma Key i el cercador Google per buscar fons per a les fotos.

Chroma Key