A tots ens agrada usar les tecnologies, sobretot als nens i nenes, que han nascut amb elles.

Des de la nostra experiència professional, allò que ens han ensenyat els alumnes, és que volen participar en les activitats del grup, aprendre junts de la mateixa manera, per aquesta raó, cal crear situacions que fomentin la interacció entre els estudiants, i l’aprenentatge entre iguals per afavorir la inclusió de tots.

Per tal que l’ús de les tecnologies ens ajudi a minimitzar les barreres de l’aprenentatge és necessari pensar en activitats i APPs  que puguin satisfer i ser accessibles per a les necessitats de tots els alumnes.

Objectius en l’ús de les tauletes

 • Millorar la cultura digital en el centre, introducció de les tecnologies a l’aula com una eina afavoridora de l’aprenentatge. L’experiència en si intenta enriquir, motivar i donar noves eines als docents que permetin adaptar-se als ritmes i interessos dels alumnes.
 • Facilitar l’accés i la participació per a tothom.
 • Experimentar amb les diferents aplicacions i usos de les tauletes.

 Identificació de l’experiència

Aquest projecte que es fonamenta en l’ús de tauletes a infantil, es va implementar  a l’Escola Marià Cubí i Soler, de Malgrat de Mar.

L’experiència l’ha dut a terme Mònica Subirana, mestra tutora de P-4, amb l’assessorament i suport de Sandra Gay, referent TAC del CRP i de la Júlia Aloy fisioterapeuta de l’EAP del SE de l’Alt Maresme.

La idea sorgeix perquè aquest any ha començat  l’escola una alumna a P-4, la Xènia, amb greus dificultats motrius, de fet, pot accedir a l’ordinador mitjançant commutadors que activa amb el peu esquerre.

Donat que és una alumna  que necessitarà l’ús de les tecnologies durant tota la seva vida, ens va semblar un bon moment per començar a  conscienciar  a l’escola de com poden reduir les barreres a l’aprenentatge, afavorir la participació i que pot ser un entorn en què tots els nens i nenes  podrien treballar de la mateixa forma.

Tot i que l’escola no tenia experiència en l’ús de tauletes com a una dinàmica més a treballar a l’aula, i sobretot a l’etapa d’infantil,  la part positiva va ser l’ interès no solament de la tutora sinó de tot el cicle d’infantil, ja que ambdues línies van decidir participar en les activitats.

Descripció del procés seguit

Per assegurar l’èxit i que tots poguessin realitzar les tasques, primerament vam haver de minimitzar les barreres d’accés per tal que la Xènia pogués utilitzar la tauleta.

Inicialment vam connectar la tauleta a l’ordinador mitjançant el programa Team Viewer, però vàrem comprovar que no era exactament allò que volíem:

 • Primer perquè la Xènia no estava treballant igual que la resta de companys.
 • Segon perquè amb aquesta connexió la resposta a l’acció de l’alumna era molt lenta.
 • Tercer que no treballaven realment els dos nens junts.

Finalment vam contactar amb BJ ADAPTACIONES, que ens van proporcionar  un dispositiu bjoy clic amb què vàrem poder connectar els commutadors a la tauleta.

Seguidament vam buscar totes aquelles APPs necessàries per la consecució del projecte, amb la premissa que les pogués utilitzar la Xènia, d’aquesta manera evitaríem adaptacions posteriors.

Es varen demanar com a préstec 10 tauletes, cosa que va facilitar el treball per parelles, ja que el grup classe de P-4 es de 20 nens i nenes.

Amb la disponibilitat de les tauletes durant 4 setmanes, es van realitzar diversitat d’activitats:

 • La primera setmana es va treballar per racons ( matemàtiques, traç, dibuix i grafisme) on cada dia un grup d’alumnes realitzava una activitat diferent.
 • La segona setmana es va treballar amb realitat augmentada amb l’app Quiwer.
 • La tercera setmana es va treballar amb codis qr amb l’app I-nigma, aprofitant que es treballaven les fruites, es va vincular cada qr amb una fruita que un cop trobada havien de dibuixar.
 • La quarta setmana vàrem provar amb els robots Blue Bot

 

Valoració de l’experiència

L’experiència ha estat molt positiva tant pels docents que han participat com per l’alumnat.

L’escola està considerant l’adquisició de tauletes per poder iniciar activitats a l’aula, alhora que, consideren interessant repetir l’experiència el curs vinent si és possible.

 • Capacitat d’adaptació al canvi i disposar d’alternatives per part de l’equip docent.
 • Descobriment d’altres formes d’aprendre a l’entorn educatiu.
 • Participació i aprenentatge per a tothom, on la Xènia ha tingut l’oportunitat de treballar en el mateix entorn que els seus companys.
 • Increment de la motivació i de l’autonomia dels alumnes.
 • Participació activa i col·laboració entre iguals.

Aplicacions utilitzades

I-nigma

Quiver

Blue-Bot