Aquesta experiència l’ha portat a terme la tutora de l’escola i logopeda que atén un alumne amb retard de llenguatge i parla.

L’Escola Creu del Batlle és una escola rural que forma part de la ZER Horta de Lleida. L’escola té una situació estratègica a l’Horta de Lleida, especialment per la seva proximitat a Lleida ciutat. Es tracta d’una petita escola rural situada a pocs  quilòmetres del centre de la capital del Segrià i envoltada de sòls destinats a usos agrícoles amb alguns habitatges rurals o torres.

 

Així mateix, la reduïda dimensió de la comunitat educativa potencia la col·laboració i  implicació de les famílies i veïnatge que l’envolta.

A rel d’una aula que es conserva a l’escola tal i com era a mitjans del segle passat i que l’alumnat ha manifestat una gran curiositat per aquesta, aquest curs, ens hem plantejat explicar la història de la nostra escola.

Presentació del projecte

QUI?

Treball amb tot l’alumnat de l’escola des de P-3 fins a 3r de cicle mitjà. Hi ha un alumne a 1r amb retard de llenguatge i parla amb el que intervé la logopeda del CREDA. La proposta l’han elaborat la tutora del grup d’Infantil i 1r de cicle inicial i la logopeda.

QUAN?

2n trimestre i 3r trimestre.

ON?

En un primer moment es treballa la història de l’escola amb tot l’alumnat. Es divideix la història entre tot l’alumnat i s’enregistra per parelles en vídeo, sobre un fons verd o amb l’escola i l’aula antiga de fons. S’editen amb l’app KineMaster posant els vídeos sobre imatges antigues i actuals de l’escola.

Al tercer trimestre es farà un matí de convivència amb antics alumnes i professorat  perquè expliquin anècdotes i es presentarà el vídeo,  també està penjat al web de l’escola.

QUÈ?

 • Explicar la història enregistrant-la.
 • Escriptura de les frases, planificació i realització dels vídeos, edició amb Kinemaster.
 • Presentació a la classe i a les famílies.
 • Difusió al web de l’escola.

RECURSOS

Tablet, fotos i ordinador.

REFLEXIONS FINALS

 • Es comença parlant ….(activació de coneixements previs).
 • És una activitat interdisciplinària.
 • Condueix a un producte amb entitat pròpia.
 • L’ús de la llengua s’ emmarca en un context real.
 • S’activen processos cognitius de complexitat progressiva.
 • Es tenen en compte els diferents ritmes i estils d’aprenentatge.
 • L’alumnat comparteix el que pensa i aprèn.
 • L’alumnat disposa de suport.
 • S’utilitzen diverses eines i formats.
 • Es promou la participació i l’autonomia.
 • L’emoció amb que fan el projecte influeix favorablement en què els aprenentatges siguin més significatius.

AMB QUÈ?

Tablet i APP Kinemaster

KineMaster