Amb l’ús del suport digital a les aules afavoreix la participació de qualsevol alumne a les activitats que es proposen. La tauleta és una eina molt apropiada per adaptar les activitats, ja que és un dispositiu lleuger, que es pot portar a qualsevol entorn, i que disposa d’un gran ventall d’aplicacions que es poden adaptar a les necessitats de l’alumne. És un suport que afavoreix la inclusió de tot l’alumnat.

L’activitat “Expliquem un conte” s’ha dut a terme a l’Escola Els Xiprers de Barcelona. Una escola pública on actualment hi ha escolaritzats 4 alumnes amb dictamen a l’educació primària.

Aquesta experiència es va realitzar a l’aula de primer, on hi ha escolaritzat un alumne amb PC i un retard global del desenvolupament, cognitiu i motòric (actualment ha millorat molt en aquest aspecte). També presenta retard en el llenguatge oral, assenyala i emet sons, i se li estan introduint altres sistemes de comunicació gestuals i gràfics (imatges reals). Presenta dificultats per mantenir el contacte visual i l’atenció.

Globalment presenta un desnivell important amb la resta del grup classe. Té elaborat un PI que parteix del Currículum d’Infantil.

Durant aquest segon trimestre cada alumne de l’aula de primer havia de preparar i d’explicar un conte als companys. Aprofitant una activitat que es realitza setmanalment, que són les parelles de lectura, on alumnes de 4t venen a l’aula a llegir una estona amb la seva parella de 1r; i un conte que li agradava molt a l’alumne amb PC, es va crear el mateix conte en format digital, fent
servir la tauleta. Un cop elaborat el conte, el va presentar a la resta de la classe.

Entre els objectius que ens vam plantejar va estar el que de crear vincle amb la seva parella de lectura, millorar l’atenció i l’espera, obrir-se a la comunicació mitjançant altres sistemes de comunicació i participar en les activitats col·lectives.

Per elaborar el conte es va fer servir l’app Tinytap. Una eina molt senzilla en el que es poden crear diverses activitats de causa-efecte. Per elaborar el conte es va necessitar l’ajut de la seva parella de lectura i altres alumnes de 1r i 4t (per posar la veu al conte).

Descripció del procés seguit

Aquesta experiència es va dur a terme en tres fases, per cadascuna de les quals es feien servir vàries sessions.

Inicialment, a la primera fase, es va treballar el vincle entre l’alumne de 4t i el de 1r amb el suport del conte “El Patufet”. L’activitat es feia a l’aula de primer on hi havia més parelles de lectura treballant.

Miraven el conte i l’alumne de 4t li cantava cançons, deia frases, onomatopeies,… S’havia de fixar en les reaccions de Q., en quins moments el mirava, reia, gesticulava per demanar-li més. L’ajudava a passar les pàgines i treballava l’espera entre les diferents pàgines del conte.

Durant la segona fase ja va fer servir la tauleta. Van fer fotos a les imatges del conte que li cridaven l’atenció. Sostenien la tauleta i en molts casos ell feia les fotos. L’alumne de 4t donava les consignes i jo donava suport.

Ja van començar a treballar amb l’app Tinytap.  Afegien dos tipus d’activitats, una que era de crear puzles o fer un taulell de so. De vegades per posar veu s’afegien altres companys de 1r i 4t. Un cop feta, el Q. provava si funcionava. Havia de clicar on indicava la imatge i passar les pàgines del conte digital. A mesura que hi havia més pàgines, es treballava el pas de les pàgines i l’espera per sentir l’àudio de cadascuna d’elles.

Fer finalitzar, a l’última fase de l’experiència va explicar el conte a la resta de la classe amb l’ajut de la seva parella de lectura.

Aquesta part va anar tan bé, que alguns dels contes, entre els que estava el del Q. es van tornar a explicar a grupets d’alumnes de P-5 un altre dia.

Valoració de l’experiència

Aquesta experiència ha estat molt positiva en molts aspectes. Tots els alumnes han estat conscients de l’interès que presentava el Q. per realitzar aquestes activitats. Els ha obert altra via de comunicació i de relació amb ell. També s’ha generat un bon vincle amb la seva parella de lectura. Ara veu potencialitats en ell que abans li eren desconegudes, té ganes d’estar amb ell i sap com fer-ho. Això ha despertat l’interès d’altres companys de 4t. Les parelles de lectura es canvien cada trimestre, i hi ha companys que demanen ser el company del Q. pel tercer trimestre.

El Q. s’ha mostrat molt atent i participatiu durant totes les sessions, es notava que li agradava. Ha demostrat que tothom pot participar en les activitats col·lectives, adaptant-les a les necessitats de cadascú.

App utilitzada

Tiny Tap

Tiny Tap