La realitat augmentada obre noves possibiltats d’enriquir els entorns afegint so, imatges, vídeo a qualsevol imatge estàtica. Aquesta característica obre un gran ventall de possibilitats, fomenta la creativitat i resulta molt motivadora, especialment quan fem que els alumnes siguin els protagonistes de les creacions. Per aplicar realitat augmentada, hi ha diverses opcions, i una d’elles és associar qualsevol tipus d’arxiu multimèdia (so, imatge, vídeo, pàgina web…) a una imatge que actua com a codi activador. Aquest tipus de realitat augmentada es pot fer amb l’app Aurasma.

Identificació de l’experiència

L’experiència amb l’ús de l’aplicació Aurasma, s’emmarca dintre d’un projecte de la USEE de l’Escola Jaume I de La Sénia. L’experiència l’ha dut a terme l’Anna Prades, mestra de la USEE, amb l’assessorament i suport de Francesca Marí, psicopedagoga de l’EAP del Montsià. El projecte parteix de la necessitat de promoure i dinamitzar el joc al pati dels xiquets/es que reben atenció per les professionals de la USEE. Es detectava que, mentre els companys s’organitzaven per jugar a jocs diversos, els xiquets de la USEE quedaven sovint exclosos per manca d’estratègies i habilitats de relació. Calia treballar el joc amb aquestos alumnes.

Descripció del procés seguit

En un primer moment es treballa un joc a l’aula USEE (les birles): la seqüència, les normes, els torns, els materials, les gestió de les emocions si guanyem, si perdem…

Com a suport s’elabora un quadernet amb les fotos de cada pas en la seqüència del joc. Cada foto s’acompanya de l’explicació amb pictogrames. Després es treu el joc al pati, amb la dinamització i supervisió de l’educadora i/o mestra de la USEE. El joc dinamitzat per l’adult, generalment, atreu l’atenció d’altres xiquets que venen a jugar amb els nostres alumnes.

Finalment, els xiquets de la USEE expliquen el joc als companys d’infantil i cicle inicial. Per entrenar com faran l’explicació, prèviament es graven vídeos explicant cada pas del joc.

D’aquesta manera proporcionem oportunitats d’èxit i protagonisme a alumnes que habitualment són els que reben l’ajuda, els més lents o els que els costa més. Amb l’ajuda de l’Aurasma també l’expliquen als xiquets i xiquetes d’altres escoles de la comarca. S’associen els vídeos d’explicacions que han fet els alumnes amb les fotos recollides al quadernet. El quadernet es comparteix amb altres escoles de manera que altres alumnes poden accedir als vídeos escanejant les imatges amb un dispositiu mòbil que tingui l’app Aurasma.

JaumeI1JaumeI2

 

 

 

 

 

JaumeI3JaumeI4

 

 

 

 

 

Valoració de l’experiència

  • El fet d’introduir la gravació en vídeo afegeix un extra de motivació per als alumnes. A més proporciona un feedback important a l’hora d’autoavaluar-se l’expressió oral.
  • També resulta molt motivant el fet de que els alumnes sàpiguen que allò que han explicat serà rebut per altres xiquets de la comarca que aprendran el joc a partir de les seves explicacions.
  • El material resultant (les imatges) es pot replicar i compartir amb molta facilitat i és de molt baix cost.
  • Els professionals implicats en la experiència valoren molt positivament el potencial d’aquesta eina de cara a compartir i divulgar pràctiques i materials.
  • Val a dir que el muntatge de les aures és un procés no assequible per als xiquets amb els que hem treballat, si be, si que han pogut col·laborar fent les fotos, triant-les, gravant els vídeos…

Mostra de l’experiència

Podeu veure els vídeos que han creat els alumnes si busqueu el canal BITLLES a l’Aurasma i utilitzeu les següents trigger images (imatges que activen l’aura):

mostra1mostra2

 

 

 

 

 

 

mostra3mostra4

 

 

 

 

 

 

mostra5mostra6

 

 

 

 

 

 

App utilitzada

aurasma

Aurasma