La introducció de les tauletes en aquesta activitat ens permet, per una banda fer sentir els nens i les nenes més protagonistes de l’activitat, el fet de gravar-se i poder ser veure després és un element molt motivador. Per altra banda la imatge facilita el record dels elements de l’activitat i de tot el procés .

Identificació de l’experiència

Aquesta experiència s’ha estat duent a terme a la USEE de l’Escola Pere Lliscart de l’Hospitalet de Llobregat per la tutora de USEE Marta Escuer.

Hem aprofitat una activitat que fem regularment, el taller de cuina, per a introduir la fotografia interactiva i el vídeo.

Descripció del procés seguit

El taller de cuina és una activitat que tenim programada a la USEE setmanalment. Consta de dues sessions, la primera la dediquem a elaborar un plat. La segona sessió la dediquem a treballar el text instructiu, recordem el plat que vam elaborar (ingredients i elaboració) i ho transcrivim sobre paper.

  1. Primer de tot disposem els ingredients sobre la taula, els identifiquem, els tastem i els nens i les nenes es graven dient el nom de cadascun dels ingredients que farem servir per a fer la recepta.
  2. Aquests vídeos, utilitzant l’aplicació ThingLink els vinculem a la imatge del plat final elaborat, de manera que al clicar sobre els punts interactius podem saber i/o recordar quins ingredients porta el nostre plat. Podem optar per posar vídeos o fotografies amb el nom dels ingredients, nosaltres hem fet l’opció vídeo perquè ens interessa gravar la veu dels nostres alumnes.
  3. Fem força fotografies de tot el procés i amb l’ajut de l’aplicació Pic Pac muntem amb molta facilitat, el clip final.
  4. Durant la sessió que dediquem a l’elaboració del text instructiu, ens podem ajudar de les tauletes per a recordar el procés o el nom dels ingredients.
  5. He utilitzat l’aplicació Obscura Cam per a pixelar les imatges.

Valoració de l’experiència

La nostra valoració és molt positiva, de fet hem incorporat la tablet com un recurs més de  l’activitat al llarg del curs.

Alguns dels nostres alumnes tenen greus problemes de comunicació i aquesta activitat els hi és molt beneficiosa.

Els nens i les nenes han aprés a fer fotografies, han après a gravar-se i els hi agrada molt veure el producte final de tot el procés.

Per altra banda ens permet tenir un recull visual de totes les sessions del taller de cuina.

Mostra de l’experiència

Podeu veure un parell d’exemples  de com fem el recull del nostre taller de cuina.

Aplicacions utilitzades

thinglinkpicpacobscura_cam