El treball per racons en l’àrea de Llengua Catalana és un bon recurs per promoure el treball en equip i permet que els alumnes segueixin el seu ritme de treball i aprenentatge.

Aquesta manera de treballar fomenta la creativitat i resulta molt motivadora, especialment perquè els alumnes han treballat amb tablets (en el seu entorn familiar no en tenen) i son protagonistes de les seves creacions.

L’experiència amb l’ús de la càmera de vídeo de les tauletes s’emmarca dins d’un projecte de l’àrea catalana al cicle inicial de l’Escola Balàfia de Lleida (CAEP). Aquest projecte parteix de la necessitat de promoure i dinamitzar l’expressió oral en català de tot l’alumnat (veure article dinamitzem l’expressió oral)

L’experiència l’ha dut a terme la Mercè Amenós, tutora de segon amb l’assessorament i suport de l’Anna Fontelles, logopeda del CREDA-Lleida.

balafia4

Descripció del procés seguit

El racó disposava de tres daus de cartolina diferents, un amb personatges protagonistes, un altre amb diferents escenaris i un tercer amb dibuixos que representen objectes imaginaris. En grups de tres tiren els daus i s’inventen un diàleg amb les tres imatges que els hi han sortit.

balafia5 balafia6

 

 

 

 

 

En acabar aquesta primera part de l’activitat, cada grup representa el diàleg davant de la resta de companys, dos nens el fan teatralitzat i el tercer els grava amb la tauleta. Al final de l’activitat  mitjançant una rúbrica avaluen l’activitat.

balafia7

Valoració de l’experiència

  • L’ús de les tauletes ha afegit un extra de motivació per als alumnes.
  • Cada grup s’ha fet responsable de la seva tasca, s’afavoreix l’autonomia i la capacitat d’organització
  • Tots els nens tenen les mateixes oportunitats de participació, els alumnes amb atenció logopèdica han tingut com a models els diàlegs dels seus companys.
  • Els professionals implicats en l’experiència valoren molt positivament la facilitat d’ús i el potencial motivador.