El fet d’utilitzar el seu propi mòbil, o compartir el del company, ens ajuda a que l’alumne, d’entrada, es mostri més interessat i motivat. Promovent l’autonomia i la capacitat de gestionar el propi procés d’aprenentatge i a la vegada li dona confiança alhora de realitzar el producte final, en aquest cas, la composició d’un blues, que al tractar-se d’una forma senzilla permet expressar-se i ser creatiu amb elements que pot controlar amb facilitat.

L’experiència amb l’ús de l’aplicació WalkBand l’ha dut a terme en Jaume Vidal professor de l’Institut Montbui, centre d’alta complexitat de Santa Margarida de Montbui amb els alumnes de tercer d’Eso. Són tres grups de tercer amb força diversitat i formats per 22 alumnes.

El projecte es realitza en l’àrea de música i parteix de la intenció de treballar d’una manera més pràctica la unitat del Blues,  gràcies a la capacitat de l’eina, que ens permet transformar els continguts en quelcom manipulable. D’aquesta manera, aprenen fent.

Directament, dins la unitat, es treballen els següents continguts clau: Elements i patrons musicals, Grafies, convencionals i alternatives, Eines per a la composició i la improvisació i Eines TAC de suport a l’activitat i la producció musical. Aquests treballen, sobretot,  les competències englobades en la dimensió d’expressió, interpretació i creació.

Descripció del procés seguit

En la primera sessió es presenta la unitat, s’estableix el marc teòric i es defineixen els productes finals que serviran per poder avaluar-la, juntament amb la rúbrica que s’utilitzarà per avaluar l’activitat, un d’ells, la composició d’un Blues amb l’App WalkBand.

<p”>En la segona sessió es presenta l’aplicació, amb l’ajuda de l’Airdrop un App que permet projectar el mòbil a l’aula, començant per la caixa de ritmes (drum machine) i fent una petitmontbui12a activitat que contraposa el llenguatge musical tradicional amb l’utilitzat per totes les caixes de ritmes (sitema de quadricula, on cada pulsació es subdividida per quatre cuadrats, que equivalen a una semicorxera…)

montbui1

L’activitat consisteix en posar sobre el paper amb llenguatge musical les diferents opcions marcades sobre la caixa de ritmes.

Tot seguit es presenten els altres instruments, guitarra, baix i teclat i disenyem tots plegats els acords de sèptima (el La7, el Re7 i el Mi7, amb aquesta tonalitat per tal de poder treballar sense amontbui13lteracions i facilitar el procés).

En aquests moments tots els alumnes tenen una roda de Blues creada per ells mateixos al mòbil (han estat practicant sobre el ritme tocant tots els acords al compàs on tocava, per tal de millorar l’edició hem usat la quantització, mou els sons a la figura musical que li indique, en aquest cas, ¼, la negra, així cada acord queda situat sobre la pulsació, d’aquesta manera els hi queda editada la roda).

Per finalitzar es presenta el piano virtual. Amb aquest hauran d’interpretar l’escala pentatònica (tocar l’escala major, començant per lapiano nota la, sense tocar les notes fa i si, (F i B), i  així, improvisant amb ella,
mentre ens sona l’acompanyament creat, la roda de Blues, es familiaritzen amb la sonoritat que en resulta.

montbui17

Valoració de l’experiència

El fet de que l’alumne tingui el control de l’eina, que el guia en tot el procés, contribueix a que treballar tots els contingut programats. El fet d’arribar a obtenir un producte final, els facilita l’aprenentatge i ajuda a que l’alumne pugui assolir de manera més satisfactòria els continguts i el faci competent alhora d’improvisar i compondre amb les tècniques d’aquest llenguatge artístic. També a vèncer resistències que sorgeixen,  de vegades, en el procés d’aprenentatge.

Gairebé tots els alumnes de forma manipulativa i gràcies a l’eina utilitzada han estat capaços de participar i gaudir de tot el procés i arribar així al producte final, la composició d‘un Blues.

D’aquesta manera, hem pogut treballar en l’assoliment d’aquests objectius:

  • Desenvolupar la creativitat i expressió musical.
  • Iniciar-se amb el procés de composició, aplicant les directrius bàsiques de l’estètica treballada.
  • Iniciar-se amb la improvisació.
  • Aprendre i controlar els elements del llenguatge musical, el ritme, la melodia i l’harmonia.
  • Desenvolupar el sentit crític.

Mostra de l’experiència

Explicació del professor per tal de realitzar la roda de Blues amb l’acompanyament de la guitarra virtual:

Alumne practicant la roda de Blues amb la guitarra virtual:

Resultat final:

Alguns Blues dels alumnes

https://soundcloud.com/user-904436268/ikerblues

https://soundcloud.com/user-904436268/azzedinblues

https://soundcloud.com/user-904436268/blues-nuria

https://soundcloud.com/user-904436268/duna-judit-blues-1

 

App utilitzada:

WalkBand

walk_band